Text dopisu ministra financí Ivana Pilného

Ministr financí Ivan Pilný se před časem omluvil veřejnosti za příliš tvrdý postup Finanční správy v případě využívání zajišťovacích příkazům, těsně před volbami je ale všechno jinak. Pilný označil novináře popisující praktiky Finanční správy za hybridní hrozbu a v oficiálním dopise svému kolegovi na vnitru napsal, že za žurnalisty mohou být zločinecké skupiny. Redakce Neovlivní.cz přináší přepis dopisu. Originál přiložen.

 

Vážný pane ministře,

v návaznosti na reportáž “Utajený svědek: Babišova náměstkyně viděla do živých kauz, zrušili mlčenlivost” ze dne 18.10 2017, uveřejněnou na internetovém portálu www.seznam.cz Vás žádám o sdělení, jak dále postupovat proti této mediální dezinformační kampani,která dle našeho názoru naplňuje znaky hybridních hrozeb, tak jak jsou definovány v Auditu národní bezpečnosti.

“To, co rozumíme pod hybridní hrozbou, je primárně metoda, způsob, jakým je vedena konfrontace, respektive konflikt. Tento způsob vedení konfliktu představuje širokou, komplexní, přizpůsobivou a integrovanou kombinaci konvenčních a nekonvenčních prostředků, otevřených a skrytých aktivit, majících primárně charakter nátlaku a podvratné činnosti, které jsou prováděny vojenskými, polovojenskými a různými civilními aktéry”.

V tomto kontextu, zde uvedená reportáž dle našeho názoru cílí na zdiskreditování dobrého jména resortu Ministerstva financí a jeho činnosti související s bojem proti možným daňovým úniků, a to zejména vůči institutu zajišťovacích příkazů, které jsou účinným nástrojem k jejich zamezování. Uvedené kroky mohou být účelově vedeny  ze strany skupin působících na straně organizovaného zločinu ve vazbě na komodity s vysokým daňovým zatížením.

Kontaktní osobou v této věci určuji bezpečnostního ředitele a ředitele odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení Ministerstva financí Ing. Bc. Romana Hozáka.

 

S pozdravem                                                                                 Pilný

 

Dopis ministra Pilného o tom, že novináři jsou hybridní hrozba