Otálení úřadů: Nedovolená podpora v kauze Čapí hnízdo

Dotační úřad, který má podle platných regulí povinnost vymáhat po majiteli Čapího hnízdě neoprávněně získanou padesátimilionovou dotaci, si dává načas. Jeho vrcholovou představitelkou je stranická kolegyně Andreje Babiše, hejtmanka Jaroslava Jermanová Pokorná. Otálení úřadu lze přitom už nyní označit za nedovolenou veřejnou pomoc. Do příběhu premiérovy dotace se tak znovu může vložit Evropská komise.

Už více než tři měsíce není středočeský dotační úřad schopen zahájit řízení, které by vedlo majitele farmy Čapí hnízdo – společnost ze svěřenského fondu Andreje Babiše – k vrácení padesátimilionové dotace. Tu už prosinci loňského roku označil evropský úřad pro boj s podvody OLAF jako neoprávněnou. Závěr zněl: byl to podvod, finanční zpronevěra a porušení práva.

Čeští úředníci – už po nástupu Babišovy administrativy k moci – totiž celý případ vyňali z evropských pravomocí, když oznámili, že dotaci nebudou chtít proplatit z unijních peněz. Unie tak ztratila nad kauzou vliv, dál ale platilo, že Česká republika má neoprávněně vyplacenou dotaci vymáhat zpět. Doteď se tak ale nestalo.

“Čekáme na právní analýzu, ještě není hotová,” potvrdil Neovlivní.cz ředitel středočeského dotačního úřadu Karel Munia.

A právě tyto průtahy lze podle závěrů Evropské komise v předchozích obdobných situacích, které v několika kauzách potvrdily i rozsudky Evropského soudního dvora, možné označit za nedovolenou veřejnou podporou. Za tu unie považuje nejen odpuštění případného penále, ale rovněž neprovedení nebo odkládání příslušného vymáhacího řízení, které by vedlo k promlčení.

Evropská komise redakci Neovlivní.cz potvrdila, že ke 28. března 2018 neobdržela od České republiky žádost o udělení individuální výjimky pro dotaci pro Čapí hnízdo, resp. pro nástupnickou společnost IMOBA. Je tedy zřejmé, že se v případě Čapího hnízda jedná v tuto chvíli o takzvanou neoznámenou veřejnou pomoc, nyní hrazenou z prostředků českých daňových poplatníků.

Psali jsme:

» Babiše v kauze Čapí hnízdo potápí ztracené dokumenty
» Policie chce přezkoumat zdravotní stav Babišových dětí
 » Případ Komárek: Kdo má zachránit Babiše v kauze Čapí hnízdo
 » Investigativní speciál: Všechny větvičky Čapího hnízda

Taková státní pomoc je podle unijních pravidel zakázaná a je ji nutné vymáhat od příjemce zpět. Jak vyplývá z evropských předpisů, Evropská komise vymáhání neoznámených či neoprávněných veřejných podpor monitoruje. V případě, že se členský stát ke zpětnému vymáhání neoprávněné veřejné podpory nemá, nařídí její vymáhání Evropská komise sama z vlastní iniciativy.

Český dotační úřad měl tak jako v mnohých jiných případech bezodkladně zahájit proces vymáhání tak, aby neoprávněná dotace byla navrácena do veřejného rozpočtu. V tuto chvíli je předsedkyní vrcholového orgánu – Výboru regionální rady, který na chod úřadu dohlíží, politička hnutí ANO Jaroslava Pokorná Jermanová. Ve stejném výboru sedí také dalších pět politiků Babišova hnutí.

Odpovědný úřad si nyní dává s vymáháním podvodné dotace na čas. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy si totiž během ledna zadal právní analýzu, jakým způsobem a jestli vůbec vymáhat dotaci udělenou společnosti Farma Čapí hnízdo a.s.

Ředitel úřadu Kamila Munia Neovlivní.cz sdělil, že externí právní analýza dosud probíhá. „Další kroky včetně případné daňové kontroly budou učiněny až na základě závěrů z této analýzy,” uvedl s tím, že ukončení analýzy předpokládá na přelomu dubna a května.

Na zpracování analýzy si úřad najal externí právníky. Navzdory tomu, že na svých internetových stránkách prezentuje, že má vlastní finanční a právní oddělení. Zaměstnává v něm dva právníky a jednu právničku.

Jedním z otazníků nečinnosti dotačního úřadu tak hospodárnost postupu ředitele Munii. Podle požadavku zákona o finanční kontrole by měl jakýkoliv úředník při nakládání s veřejnými prostředky nakládat hospodárně a efektivně. Je správné platit externím právníkům za stanoviska k věcem, na které úřad zaměstnává vlastní lidi? Sám premiér v demisi Babiš před několika dny prostřednictvím Mf Dnes z jeho svěřenského fondu kritizoval externí poradenství u vlastních ministrů.

Redakce Neovlivní.cz se pokusila zjistit, o jaké paragrafy dotační úřad své průtahy opírá.  Zprávu od OLAF mají v úředníci v Praze už několik měsíců na stole, doposud však nezahájili žádný úkon.

Pří vymáhání dotací se postupuje podle daňového řádu, který v § 7 vymezuje tzv. zásadu rychlosti. Zákon přímo říká, že „správce daně postupuje bez zbytečných průtahů.” Vedle toho zákon vymezuje požadavek na ochranu před nečinností úředníků při samotném vymáhání dotací. Generální finanční ředitelství vydalo k ochraně před nečinností vlastní metodiku, která je závazná pro daňové úředníky.

Na základě všech předpisů a pokynů redakce Neovlivní.cz položila dotaz řediteli dotačního úřadu Muniovi ohledně zákonné a ústavní zásady rychlosti, ochraně před nečinností a zapojení externích právníků v případě, kdy má úřad vlastní právníky. Jaká byla reakce?

Zákonné požadavky na rychlost a ochranu před nečinností nejsou podle dotačního úřadu tento případ. „Úřad Regionální rady je ve své činnosti veden snahou dodržovat všechny zásady daňového. Jednou ze zásad je i neveřejnost řízení, kterou lze vztáhnout i na vyhledávací činnost správce daně před zahájením řízení,” prohlásil ředitel.