Vysvětlete veřejný zájem, žádá žalobce Zemana senátor

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman před dvěma týdny vyvolal bouři svým výrokem, že neshledal veřejný zájem podávat žalobu v případě chybného verdiktu Středočeského kraje, že premiér Andrej Babiš není ve střetu zájmů. Senátor Lukáš Wagenknecht nyní žalobce požádal, aby veřejně vysvětlil, proč v tomto konkrétním případě veřejný zájem nevidí. Transparency International zase žádá ministerstvo spravedlnosti o přezkum původního rozhodnutí Středočeského kraje.


Pavel Zeman byl poslední instancí, která mohla zvrátit rozhodnutí Středočeského kraje o tom, že Andrej Babiš není ve střetu zájmů a neovlivňuje média z holdingu Agrofert. O přezkoumání případu jej požádal senátor Lukáš Wagenknecht a protikorupční organizace Transparency International. Pavel Zeman ale nakonec rozhodl, že verdikt úředníků z kraje řízeného premiérovou stranickou kolegyní Jermanovou ke správnímu soudu nepošle. Zdůvodnil to tím, že neshledal závažný veřejný zájem, který podání této žaloby podmiňuje. Současně ale překvapivě konstatoval, že původní rozhodnutí Středočeského kraje bylo chybné a Andrej Babiš dál ovládá Agrofert.

Souvislosti
» Nejvyšší žalobce: Premiér dál ovládá Agrofert
» Další audit je hotov. Potvrzuje Babišův střet zájmů
» Dotacemi posilují moc. Dokument o Orbánovi a Babišovi

Senátor Wagenknecht nyní nejvyššího žalobce požádal, aby vyjasnil, proč v tomto případě neshledal veřejný zájem. “Zdůvodnění pana Zemana, tak jak mi jej poslal jeho podřízený, považuji za nesrozumitelné. Na jednu stranu říká, že rozhodnutí kraje o tom, že premiér není ve střetu zájmů, je chybné. Na straně druhé zase tvrdí, že s tím nebude nic dělat,” vysvětlil žádost senátor Wagenknecht.

Nejvyššího státního zástupce kromě toho požádal o celou verzi jeho rozhodnutí. Zatím byl totiž zveřejněn jen Zemanův názor tlumočený podřízeným žalobem.

“Vyžádal jsem si proto i konkrétní dokument: rozhodnutí pana Zemana včetně odůvodnění,” dodal senátor.

A do třetice požaduje po Nejvyšším státním zastupitelství o informaci, jaké konkrétní kroky Zemanův úřad učinil, když v rozhodnutí jasně konstatoval podezření ze spáchání přestupku ze strany Andreje Babiše. Pavel Zeman má nyní třicet dní na odpověď.

Případ nevzdala ani protikorupční organizace TI, která se zase kvůli Zemanovu výroku obrátila na ministerstvo spravedlnosti.

“S ohledem na to, že nejvyšší státní zástupce výslovně prohlásil krajské rozhodnutí o přestupku premiéra podle zákona o střetu zájmů za vadné, měly by správní orgány zohlednit výtky nejvyššího státního zástupce a své rozhodnutí revidovat. Za tímto účelem TI podává podnět k přezkumu rozhodnutí Středočeského kraje z 26. září 2019 nadřízenému Ministerstvu spravedlnosti a dává jej na vědomí také Krajskému úřadu Středočeského kraje. Zahájit přezkumné řízení lze do jednoho roku,” uvedla Transparency International. 

Jak už jsme zveřejnili, Pavel Zeman ve svém verdiktu napsal, že s názorem Středočeského kraje nesouhlasí. Na premiérův střet zájmů má Pavel Zeman zjevně zcela opačný názor.

“Po prostudování všech relevantních podkladů lze dospět k závěru, že obviněný z pozice zakladatele a obmyšleného svěřenského fondu a na podkladě pravidel fungování svěřenského fondu v jeho Statutu disponuje prostředky, díky nimž fakticky a nepřímo (prostřednictvím svěřenského správce a Rady protektorů) vykonává v obchodních korporacích provozující média rozhodující vliv….Rozhodnutí správního orgánu je nesprávné,” stojí v dokumentu ze 17. července, který podepsal Zemanův podřízený, státní zástupce Zdeněk Snášel.

Závěr Středočeského kraje, podle kterého musí pro vyslovení střetu zájmů existovat důkazy o tom, že premiér média z holdingu skutečně ovlivňoval, označil nejvyšší žalobce za chybný. “Pro naplnění skutkové podstaty přestupku dle § 23 odst.1 písm. b) zákona o střetu zájmů postačí pouhá skutečnost, že obviněný je ovládající osobou právnické osoby provozující média,” uvádí rozhodnutí nejvyššího státního zástupce.

Zdroj náhledové foto: Shutterstock.cz