Za co inkasovali členové ANO miliony? Pětkrát přišli na dozorčí radu

Zástupci hnutí ANO v dozorčí radě městské společnosti Pražská plynárenská obhajují své milionové odměny z veřejných peněz argumentem, že si je zaslouží. Dozorčí rada firmy se přitom v uplynulém roce sešla jen pětkrát. Hnutí ANO praxi politických trafik při svém vstupu do politiky ostře kritizovalo. Odměny pro Babišovy lidi v Pražské plynárenské ale ukazují, jak vážně to mysleli.

Šéf zastupitelského klubu hnutí ANO Michal Hašek – 2,38 milionu korun. Radomír Nepil, člen zastupitelstva Prahy – 1,58 milionu. Marcela Plesníková, členka zastupitelstva – 1,58 milionu korun. Takové odměny a tantiémy za loňský rok inkasovali zástupci hnutí ANO v městské společnosti Pražská plynárenská.

Když redakce zjišťovala, za co přesně jim náleží taková odměna, dospěla k následujícím závěrům: Dozorčí rada se fyzicky loni sešla jen pětkrát. Za celý rok. Další hlasování se pak odehrávala v režimu per rollam, tedy na dálku elektronicky například přes maily.

Zastupitelé Nepil a Plesníková  na otázky ohledně práce, kterou za milionové odměny odvedli, odmítli odpovídat. Místo toho nechali svého šéfa Haška sepsat mail, v němž předseda klubu pražských zastupitelů ANO uvádí, že si peníze zaslouží, protože mají velkou odpovědnost.

Pražská plynárenská na dotaz, co přesně zmiňovaní členové hnutí ANO v rámci dozorčí rady odváděli za práci, uvedla:  “Dozorčí rada se na zasedáních sešla 5 x + dle okamžitých potřeb schvalovala dále řadu záležitostí v režimu  per rollam. Odměny schvaluje akcionář, přičemž jejich výše je přímo závislá jednak na hospodářských výsledcích,  kterých se společnosti  v konkrétním roce podaří dosáhnout (v případě špatných výsledků mohou tedy být minimální),  a dále vychází i z míry osobní odpovědnosti, kterou členové v rámci svého rozhodování přímo nesou.  V této souvislosti si je třeba uvědomit, že běžně musí schvalovat mnohdy značně komplikované a složité  kroky  společnosti představující například investice, projekty nebo účetní operace  v řádech stovek milionů korun, přičemž  z povahy své funkce nesou jak soukromoprávní tak trestněprávní  riziko a odpovídají za případně vzniklou škodu.”

Zatímco firma i samotní politici v dozorčí radě ve výši odměn problém nevidí, jejich stranický kolega a pražský radní Karel Grabein Procházka připustil, že je nepovažuje za přiměřené. Právě s ohledem na to, že ANO vstupovalo do politiky s tím, že praxi politických trafik ukončí. I přes své stanovisko ale Procházka dodal, že s tím teď nic udělat nejde.

“Když jsme nastupovali, prosadili jsme v koalici snížení odměn na polovinu, než tomu bylo dříve. Ale uznávám, že ani dnes nejsou přiměřené,” uvedl Procházka a dodal: “Nic s tím ale dělat nemůžeme. Nechával jsem v minulosti zpracovat studii, které mimo jiné řešila, jak by mělo město ve svých firmách vykonávat svůj dozor, bohužel zůstalo jen u tohoto informativního kroku, protože nebyl politický konsensus to vyřešit. Shoda v radě na to není.”

Primátorka Adriana Krnáčová se odpovědi na to, zda jí připadají odměny adekvátní, vyhnula. “Nedokážu posoudit každý konkrétní výkon a tudíž ani to, jestli jsou ty odměny adekvátní. Na druhou stranu ti lidé dohlížejí nad miliardami korun a ručí za to svým majetkem, takže míra odpovědnosti je opravdu velká. Připravujeme projekt holdingu městských firem, který to bude řešit,” komentovala výši odměn primátorka.

Článek je součástí projektu, v němž redakce Neovlivní.cz mapuje kauzy s politickým přesahem. Partnerem projektu je Nadační fond proti korupci. O spolupráci si více můžete přečíst zde ». Logo_NFPK_zakladni_300_maly