Žalobce Parkanové: Rozsudek respektuji, ale argumenty nemůžu akceptovat

Obžaloba byla podaná důvodně, trvá na svém Jan Kořán, který chtěl trest pro exministryni za nákup letounů CASA.

Celé stanovisko státního zástupce Jan Kořána, jak je poskytl na žádost Neovlivní.cz:

“V prvé řadě je nutno konstatovat, že obžaloba byla podána důvodně, což ostatně konstatovalo i Nejvyšší státní zastupitelství v Brně, které po celou dobu trestního řízení, provádělo výkon dohledu nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení a neshledalo žádné závady v postupu dozorového státního zástupce a tento závěr veřejně  zopakoval nejvyšší státní zástupce v minulém týdnu.


Ilustrace: Shutterstock

Obžaloba se opírala o  znalecký posudek znaleckého ústavu American Apraisal s.r.o se zjištěnou škodou 818.771.844 Kč, která měla být způsobena České republice.
Soud dle nás odmítl nedůvodně znalecký posudek akceptovat  a místo toho, aby nechal vypracovat posudek revizní, jak zákon ukládá, zkonstatoval, že v případě nákupu vojenského materiálu typu letounů CASA není možné určit cenu v místě a čase obvyklou. Tedy obžaloba neprokázala, že vznikla státu škoda.

Státní zastupitelství nemůže takový názor akceptovat, jelikož dovedeno do absurdna, soud obecně zpochybnil možnost stanovení přiměřené ceny u nákupů armádní techniky. Podle obžaloby není totiž možné, aby se na nákup vojenského materiálu typu letounů CASA nevztahoval žádný právní předpis, který by upravoval stanovení přiměřenosti kupní ceny pro stát, tedy ceny, která není přemrštěná, a jejíž výše není dána pouze dohodou smluvních stran. Je přece zapotřebí trvat na povinnosti, dosáhnout co nejvýhodnější ceny kontraktu hrazeného ze státního rozpočtu.
Soudy dále nepřihlédly k tomu, že znalecký ústav měl pro stanovení ceny všechny potřebné údaje k ocenění letounů CASA C-295M, zajištěné v zahraničí.

Pokud jde o délku trestního řízení, pak vyšetřování trvalo necelé tři roky a šest let trvalo řízení před soudem. Státní zástupce byl tím, kdo opakovaně vyzýval soud, aby věc rozhodl v přiměřené lhůtě, na kterou má obviněný právo, až byl nucen podat stížnost na průtahy.

Dovolání v neprospěch obou obviněných podáno nebylo, přestože nejvyšší státní zástupce zkonstatoval, že rozsudky soudů nejsou zcela přesvědčivé.

Vrchní státní zastupitelství je povinno rozhodnutí soudu respektovat, avšak nemůže se ztotožnit se závěrem, že armádní letoun je věc, u níž není možné znalecky stanovit cenu, o to méně že řádný posudek znaleckého ústavu soudu předložen byl.”

Zdroj náhledové foto: Shutterstock.com

Sdílet článekShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email