Dokumenty: StB a právník, kterému dal prezident metál

Těsně před tím, než právník Pavel Smutný převezme v pondělí státní vyznamenání od prezidenta Miloše Zemana, dostihla jej minulost. Musí řešit svoje kontakty s příslušníky komunistické Státní bezpečnosti v době, kdy byl funkcionářem SSM. Zveřejňujeme dokumenty, které vše odstartovaly.

Ty rozhovory na první pohled nedávají moc smysl. Širší veřejnosti nepříliš známý právník Pavel Smutný v nich zničehonic – třicet let od pádu komunismu – sám otevírá své kontakty se Státní bezpečností. A to v pátek, tři dny před tím než převezme na Hradě ocenění od prezidenta Miloše Zemana. Rozhovory vyšly zde a zde.

V rozhovorech ovšem chybí zmínka o tom, že Pavla Smutného se na jeho vazby v uplynulých dnech ptali novináři. A měli konkrétní dotazy ke konkrétním listům ze svazků tajné komunistické policie.

Jde především o prohlášení o spolupráci, oznámení o jejím ukončení a závěrečný záznam StB z doby, kdy Pavel Smutný studoval na právnické fakultě Univerzity Karlovy a byl zároveň funkcionářem SSM. Dokumenty má redakce Neovlivní.cz k dispozici.

Ručně psané prohlášení o spolupráci s StB. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek

První dokument, který je z května 1980, obsahuje ručně psané prohlášení o spolupráci Pavla Smutného s StB.

Stojí v něm: „Prohlašuji, že o skutečnostech, o kterých bylo se mnou příslušníky StB hovořeno, nebudu mluvit před žádnou třetí osobou, ani před svými příbuznými. Současně prohlašuji, že orgánům MV budu napomáhat při odhalování nepřátelských skutečností. Zavazuji se, že budu dodržovat konspirativní styk, podávat informace na předem dohodnutých schůzkách, a tyto budu podávat objektivní tak, aby nedocházelo ke zkreslování mnou zjištěných skutečností. Tuto spolupráci přijímám dobrovolně, na základě vlastního přesvědčení o pomoci dalšímu rozvoji naší socialistické vlasti.“

Podpis Pavel Smutný.

Druhý dokument je opět ručně psaný. Jde o ukončení spolupráce a je z října 1980.

„Na základě vlastního rozhodnutí a zvážení všech okolností jsem se rozhodl ukončit styk s orgány MV, i přesto, že jsem se pro spolupráci rozhodl zcela svobodně,“ píše se v dokumentu. Oficiální zdůvodnění? Neúměrná psychická zátěž, obava z vyzrazení a pochybnosti o důvěře ze strany MV.

Ručně psané ukončení spolupráce. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek

A do třetice pak skládačku doplňuje oficiální záznam ministerstva vnitra o důvodech ukončení spolupráce.

„V průběhu styku bylo zjištěno, že KTS (kandidát tajné spolupráce) i přes písemné prohlášení o mlčenlivosti se matce (spolupracovnice S-StB HK) svěřil o kontaktu s orgány MV a projednal s ní vhodnost spolupráce z hlediska prospěšnosti pro svoji osobu. To se negativně projevilo také v jednání matky jako TS (tajné spolupracovnice)  s ŘO (řídím orgánem), kdy naléhala na přerušení našeho styku se synem. I přesto, že se KTS po politické stránce projevuje celkově kladně a zdůvodňoval tak i svou pomoc SNB, projevila se silně jeho závislost na matce a především vlastní ctižádostivost, která se negativně odrazila v obavách, že by mu styk s orgány MV mohl uškodit v jeho dalším postupu (zájem pracovat v politické sféře). Na spolupráci přistoupil s předpokladem, že mu budeme v budoucnu nápomocni (po ukončení školy), ale pozdějším projednáním s matkou získal přesvědčení, že ukončení styku bude pro něj perspektivnější,“ zapsali si příslušníci StB.

Vyhodnocení StB. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek

Pavel Smutný na přímý dotaz Neovlivní.cz pravost těchto dokumentů nepopřel. Odmítl ale o nich s redakcí diskutovat.

„Spis StB, vržený na trh právě teď, vůbec nekomentuji. Já sám nad ním žasnu,“ napsal v první reakci na žádost o rozhovor.

Na následné dotazy, zda si StB ručně psaná prohlášení s jeho podpisem vymyslela a jde tedy o podvrh, odpověděl: „Je to plné manipulace a lhaní…Problém je, že vy jdete tvrdě za svojí konstrukcí a pravda vás zajímá jen trochu, ode mě ještě míň. Už se k tomu nebudu vyjadřovat,“ napsal v sms zprávách.

Ve výše zmiňovaných rozhovorech pro servery Info.cz a Ekonomický deník Pavel Smutný svoji obhajobu vystavěl na tvrzení, že byl pro StB nepřátelskou osobu. A spolupráci podle svých slov odmítl, protože mu přišla odporná“.

“Asi o měsíc nebo dva později přišla schůzka, na které mě chtěli začít úkolovat. Pochopil jsem, že jde o fízlování a obyčejné donašečství. To jsem nebyl schopen akceptovat, připadalo mi to ponižující a odporné, nemožné. Rozhodl jsem se riskovat a slíbenou spolupráci odmítl,” uvedl v rozhovoru pro Info.cz.

Nevysvětlil ovšem rozpor mezi tím, že nejprve podepsal tajné komunistické policii závazek o “pomoci při odhalování nepřátelských skutečností“ a teprve následně podle svého názoru zjistil, o co ve skutečnosti jde.

Zápis StB po jedné ze schůzek. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek

Nezmínil se ani o dalších dokumentech, v nichž si StB zaznamenávala obsah jejich rozhovorů. Jako třeba po schůzce z 21. května 1980.

Příslušník StB Zdeněk Rozsíval v něm napsal: “V průběhu jednání KTS (kandidát tajné spolupráce) informoval o současné situaci na fakultě, zejména na FV SSM, kde uvedl konkrétní případy negativních projevů některých členů. Dále byla diskuse vedena k problémům na kolejích a laxnímu přístupu vedení fakulty k řešení a ideově výchovnému působení na studenty. Ke svým stykům z okruhu Drozenové, Pavla Hochmana uvedl setkání, která v minulosti proběhla s politickým, náboženským i společenským oblastem, kterými potvrdil některé námi již zjištěná fakta. Hovořil o materiálech, které Drozenová vlastní – od Havla Moc bezmocných a některé kapitoly od Solženicyna s nahrávkou jedné naší méně známé zpěvačky, jejíž text hodnotil jako jinotajový, obdobný textům Hutky.”

A nesedí ani počty setkání s příslušníky StB. V dalším ze záznamů, které má redakce k dispozici, StB píše: “Kontakt byl navázán 1.4. 1980 a od té doby s nám bylo uskutečněno celkem 8 řádných konspirativních schůzek v terénu, na kterých předal mimo informativních poznatků 4 vlastnoruční zprávy.”

Smutný býval před rokem 1989 předsedou celoškolského výboru SSM celé Karlovy univerzity. V roce 1992 pak založil se svým kolegou z pražských práv Jaromírem Císařem advokátní kancelář. Jako třetího přibrali Zdeňka Češku, normalizačního rektora Karlovy univerzity.

Jak jsme popsali v březnovém magazínu Neovlivní.cz,  Smutného kanceláři se u státních firem začalo významně dařit s nástupem Andreje Babiše k moci. Za poslední dva roky se právě tato kancelář stala rekordmanem mezi právnickými firmami, které získávají státní zakázky.

Podle údajů dostupných na databázi veřejných smluv Hlídač státu dává advokátní kanceláři Císař, Češka, Smutný z eráru nejvíc vydělat státní společnost SŽDC. Za roky 2017–2018 tato státní firma uzavřela s kanceláří smlouvy za 30 milionů korun, včetně DPH.

Následuje hlavní město Praha se smlouvami za 15 milionů, Brno se 13 miliony, Generální finanční ředitelství s 11 miliony, státní firma MERO se sedmi miliony, Moravskoslezský kraj se 6 miliony, Dopravní podnik Prahy s pěti miliony a drážní úřad rovněž s pěti miliony.

Jde přitom o firmy či úřady, které jsou či byly přímo řízené nebo v gesci politiků z hnutí ANO.