Mistři přílepků ze sněmovny: Karel Šidlo

Číslo 2: Karel Šidlo, poslanec KSČM

Karel Šidlo, poslanec KSČM. Zdroj: psp.cz

Kde Karel Šidlo nejviditelněji zasáhl: V energetice.

Do novely energetického zákona letos vložil několik pozměňovacích návrhů, které pobouřily Energetický regulační úřad (ERÚ). Podle něj Šidlo navrhoval účelové změny, jejichž výsledkem by byla ztráta možnosti kontroly skutečně vyrobené elektřiny a nemožnost zabránit manipulaci s měřidly.

“Veřejné prostředky tak mohou být vypláceny na elektřinu, která ve skutečnosti nebyla vyrobena,” tvrdí ERÚ.

« Číslo 1: Milan Urban       ⇔     Číslo 3: Stanislav Pfléger »