Prostě to trvá. Žalobce řekl, co brzdí vyšetřování solárních kauz

Na stole Radka Mezlíka, státního zástupce z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, končí většina solárních kauz. Byl to také Mezlík, kdo poslal k soudu bývalou šéfku Energetického regulačního úřadu Alenu Vitáskovou. Žalobce souhlasil písemně odpovědět na otázky Neovlivní.cz.

Neo: Kolik trestních oznámení bylo přibližně podáno kvůli solárním elektrárnám a kolik z nich došlo do stadia obžaloby nebo rozhodnutí o podání obžaloby?

Žalobce Radek Mezlík z olomouckého zastupitelství. Repro: ČT

Policie průběžně dostávala poznatky o těchto kauzách z nejrůznějších zdrojů a tyto rozpracovávala.

Mezi obdrženými poznatky nepochybně vyčnívá oznámení přibližně 150 případů ze strany ERÚ v roce 2013. Tyto byly policií prošetřeny a výsledky šetření přezkoumali i státní zástupci VSZ v Olomouci. Přestože ve většině případů nebyly oznamované skutečnosti natolik závažné, aby bylo nutno provádět další úkony (např. se jednalo o překlepy v parcelních číslech, dílčí administrativní nedostatky apod.), v přibližně třiceti případech bylo zahájeno prověřování podezření ze spáchání trestného činu. Tato trestní řízení dozorují státní zástupci našeho státního zastupitelství, případně Krajského státního zastupitelství v Brně v menších kauzách. Další osud těchto kauz byl závislý na výsledcích prověřování, některé kauzy byly odloženy a v dalších bylo zahájeno trestní stíhání obviněných osob. Tyto kauzy postupně projednává zejména Krajský soud v Brně.

Neo: Které kauzy z těch, co jsou již u soudu nebo těsně před, považujete za nejzávažnější? Můžete uvést jeden konkrétní případ?

Všechny tyto případy jsou si v principu hodně podobné, vždy se jedná o posouzení pravdivosti podkladů, na základě kterých elektrárna získala licenci, a vyhodnocení důkazů, které jsou k průběhu výstavby k dispozici. Elektrárny jsou samozřejmě různě velké, to ale na složitost případů nemá až takový vliv. V případě chomutovských výroben je stíhána dnes již bývalá předsedkyně ERÚ a vysoce postavení úředníci úřadu, v jiných případech jsou to často i pracovníci stavebních úřadů.

Neo: Co podle vás rychlejší postup solárních kauz zdržuje?

Jedná se o případy závažné ekonomické kriminality a trestní řízení v těchto případech obvykle trvá několik let, když nejdelší dobu zabere zpravidla řízení u soudu. To je ovšem obecný problém a solární kauzy v tomto nejsou výjimkou. Je zapotřebí zajistit velké množství důkazů, často ze zahraničí, které obvykle zaberou tisíce stran spisu. Procesní předpisy pak rychlejší průběh řízení často ani neumožňují, přidává se faktor vytížení policie, státního zástupce i soudců.

Neo: Je podle dosavadních výsledků podle vás možné říct, že solární boom v letech 2009 až 2010 byl provázen velkými podvody?

Konečné soudy bude možné činit až po vynesení pravomocných rozsudků v těchto kauzách, k čemuž ve většině případů zatím nedošlo. Podezření na větší množství podvodů se ale potvrdilo a soudy se jimi postupně zabývají.

Neo: V jaké fázi je nyní soud s bývalou šéfkou ERÚ Alenou Vitáskovou a dalšími 9 lidmi?

Odsuzující rozsudek krajského soudu byl vyhlášen loni v únoru, podrobné písemné vyhotovení o 170 stranách bylo zasláno následně v létě. Od té doby jsem evidoval stovky stran odvolací argumentace obviněných, kterou se bude muset zabývat Vrchní soud v Olomouci. Jednání soudu zatím nebylo nařízeno, ale s ohledem na složitost věci a nutnost jejího nastudování se dala delší doba očekávat.

Neo: Věříte, že odvolací soud v této kauze potvrdí rozsudek na základě vaší obžaloby? Jste si stále jistý, že důkazy, že porušila zákon, jsou průkazné?   

Krajský soud v Brně důkazy považoval za průkazné, jak ale všichni víme, předvídat osud těchto kauz s jistotou nelze. Nepochybně byly dány předpoklady podání obžaloby a postavení všech obviněných před soud a podle mého názoru i předpoklady odsuzujícího rozsudku. Konečné rozhodnutí mají v rukou soudy.