Analýza: Jak Praha přiděluje dotace a proplácí faktury anonymním firmám

Politická reprezentace Prahy v posledních jedenácti letech poskytla dotace nebo uzavřela smlouvy s desítkami firem s anonymním vlastníkem, kterého nebylo možné v praxi dohledat. Jde o společnosti, které měly vlastnickou strukturu anonymizovanou prostřednictvím listinných akcí na majitele nebo listinných akcií na jméno bez jakékoliv informace o možném vlastníkovi. Tato skupina příjemců je tedy nejvíce riziková a Praha v těchto případech nemá žádnou kontrolu, zdali se takový příjemce nepodílí  na financování korupční nebo kriminální činnosti.

Podrobná analýza zkoumala anonymní vlastnické struktury u dotací a proplacených faktur v Praze. Jde o dotace poskytnuté z operačních programů Praha – Konkurenceschopnost a Praha – Adaptabilita z programovacího období 2007 – 2014. O společnosti, které poskytovaly dodávky Magistrátu hlavního města Prahy v letech 2014 a 2015 a o společnosti, které poskytovaly dodávky pražskému Dopravnímu podniku v letech 2012 – 2016 v oblastech marketingu, právních služeb a informačních technologií. Analýzu bylo možné vypracovat díky datům od opozičních Pirátů, kteří v uplynulých měsících sbírali údaje o veřejných zakázkách v Praze.

Prověřeno bylo 991 příjemců dotací a dodavatelů zakázek. Z tohoto počtu bylo 852 obchodních společnosti nebo neziskových organizací.

A výsledky analýzy?

  • V obou operačních programech bylo z celkového počtu podnikatelských projektů zjištěno 73 podpořených částkou 222,6 milionů korun, u kterých byl příjemcem zakrytý prostřednictvím anonymních listinných akcií. Jde o 14 % všech projektů a necelých 15 % finančního objemu obou operačních programů.
  • Z celkového počtu 515 projektů, u kterých byl příjemce podnikatelský subjekt nebo neziskovka (mimo kontrolu veřejného subjektu), bylo identifikováno celkem 73 projektů za 222.659.390 Kč s anonymním vlastníkem, kterého nebylo v praxi možné dohledat.
  • Z pohledu anonymity vlastnických struktur dodavatelů byla nejvýznamnější oblast marketingu. Z celkového objemu 123 milionů korun putovalo přes 43 milionů anonymním dodavatelským společnostem.
  • U 93 projektů za 257,3 milionů korun putovaly dotace společnostem, jejichž vlastnická struktura končila mimo Českou republiku. Z tohoto počtu bylo celkem 34 projektů v hodnotě 90,4 milionů korun realizováno společnostmi s vlastnickou strukturou vedoucích do zemí (např. Kypr, Malta, Holandsko, Lucembursko, Švýcarsko), které jsou vysoce rizikové z hlediska možnosti, že vlastnické struktury u nich dále vedou do tzv. offshore zemí, které poskytující anonymitu skutečných konečných majitelů českých společností.
  • Přes 341 milionů korun za dodávky v oblasti informačních technologií putovalo společnostem se zahraniční vlastnickou strukturou.
  • Nejlépe dopadla oblast právních služeb, kde přes 91 % peněz obdrželi za poradenství společnosti s transparentní vlastnickou strukturu.

U veřejných zakázek poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy v letech 2014 a 2015 jsme prověřili 200 největších dodavatelů zakázek za 27,2 miliardy korun. 51 dodavatelů bylo stoprocentně transparentních. Šlo o 30 % společností, podnikatelských subjektů, které za své dodávky inkasovali 1,1 mld. korun (necelých 6 % finančního objemu ověřených plateb). Zahraniční vlastnickou strukturu mělo přes 36 % dodavatelů, kterým přistálo na účtu 5,2 miliardy.

V případě veřejných zakázek Dopravního podniku hlavního města Prahy jsme posuzovali samostatně oblast marketingu, právních služeb a IT. V každé kategorii jsme hodnotili největší dodavatele v letech 2012 – 2016. Ověřovaní dodavatelé inkasovali celkově 734 milionů korun.