Argumenty soudkyně Sedlákové, Hrad odsoudila za dvě a půl hodiny

Soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 1 Kateřině Sedlákové stačily pouhé dvě a půl hodiny na to, aby rozsekla – byť zatím nepravomocně – třináct měsíců se vlekoucí spor o Peroutku. Respektive o výroky, které slavnému prvorepublikovému žurnalistovi připsal Miloš Zeman. Podle soudkyně lhal a Hrad se má omluvit. Předkládáme vám výběr podstatných argumentů, jimiž Sedláková svůj verdikt podepřela.

Pro připomenutí: Prezident fascinaci nacismem připsal Peroutkovi během projevu k výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi. “Jeden z největších českých novinářů Ferdinand Peroutka uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem Hitler je gentleman.”

evěnuji se pouze Přítomnosti, ale mj. také publikacím o F. Peroutkovi. Dnes k tématu vyšla karikatura, potěšila, napsal si hradní mluvčí Jiří Ovčáček loni v dubnu na Twitteru pod tímto snímkem.

Nevěnuji se pouze Přítomnosti, ale mj. také publikacím o F. Peroutkovi. Dnes k tématu vyšla karikatura, potěšila, napsal si hradní mluvčí Jiří Ovčáček loni v dubnu na Twitteru pod tímto snímkem.

Následné žádosti akademiků i potomků Ferdinanda Peroutky o doložení takového článku, nebo veřejnou omluvu, vytrvale odmítal. Hrad dokonce vypsal finanční odměnu pro badatele, který text “vlevo dole” najde.

To se však nestalo a Peroutkova vnučka Terezie Kaslová pohnala případ před soud.

Vyhrála, což ale omluvu z prezidentské kanceláře neznamená. Hrad se hodlá dál soudit, i kdyby měl podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka dojít až k Ústavnímu soudu. Než práci Kateřiny Sedlákové začne hodnotit vyšší soudní instance, předkládáme vám některé výroky soudkyně tak, jak zazněly během středečního vynesení rozsudku.

… Proč se přiklonila k argumentům žalobkyně – Peroutkovy vnučky:

“Ztotožnila jsem se s argumentací, kterou v průběhu řízení přednesla paní žalobkyně. Žalobkyně se svou žalobou se domáhala postmortální ochrany osobnostních práv svého dědečka Ferdinanda Peroutky. Výroky byly prezidentem proneseny, což nebylo sporné.”

“Platí, že pravdivost tvrzení je třeba prokázat a prokazuje ten, který tvrdil. (…) Na straně žalované bylo, aby pravdivost těchto výroků prokázala, což se nestalo.”

… K samotnému rozsudku:

“Veřejnosti byl podsouván kladný poměr Ferdinanda Peroutky k nacismu, tedy k ideologii, která je obecně vnímána jako zavrženíhodná. Uvedení do takové souvislosti by se dotklo v podstatě kohokoliv, a to navíc ještě při příležitosti, kdy se vzpomínalo na oběti holocaustu (…), což ještě umocňovalo závažnost zásahu do osobnostních práv.”

Z aktuální tvorby. Repro: Neo

Z aktuální tvorby. Repro: Neo

“Každý má právo na hodnotové soudy, musí ale existovat jejich pravdivostní základ.”

“Ferdinand Peroutka není autorem článku pod názvem ‘Hitler je gentleman’, případně článku pod názvem ‘Hitler je přece gentleman’. Současně není původcem výroku ‘Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky’. Jestliže na základě výše uvedených nepravdivých podkladů vyslovil prezident České republiky, pan Ing. Miloš Zeman, hodnotící úsudek znevažujícího charakteru o fascinaci intelektuálů zrůdným učením, potom je takové subjektivní hodnocení ve vztahu k panu Ferdinandu Peroutkovi nevěcné a nepřípustně zasahující jeho osobnostní práva. Česká republika se za veškeré dehonestující výroky omlouvá.”

… Proč se má omlouvat Česká republika:

“Osobnostní práva Ferdinanda Peroutky měla být zasažena výroky, které prezident pronesl v souvislosti s výkonem jeho funkce, s čímž souhlasím.” Zemanovy výroky podle ní mohly vyvolávat dojem, že jde o výroky, které prezident vynáší z titulu své funkce, tedy za stát.

“V našem případě je potřeba zohlednit, že výrokům, které jsou pronášeny prezidentem republiky, tedy ústavním činitelem, je vždy ze strany veřejnosti přikládána větší váha než informacím, které pocházejí od jiných osob. Od prezidenta republiky se jaksi přirozeně očekává, že bude podávat pravdivé a ověřené informace a že bude zachovávat respekt k právům jednotlivců. (…) Byť je nepochybné, že žalobkyně měla příležitost uvádět v médiích napadená tvrzení a úsudky na pravou míru, tak její výroky nemohly mít stejný účinek jako difamující výroky pronesené z úst prezidenta republiky.”

Citace – zdroje: Echo24, Čt24, Blesk.cz a ČTK