Další Čapí hnízda. Proč komise zastavila čerpání sto miliard?

Evropská komise v dubnu pozastavila 114 miliard pro operační program OPPIK. Redakce Neovlivní.cz nyní zjistila hlavní příčinu. Jde o nesrovnalosti s dotacemi pro malé a střední podniky, který vyšel najevo díky dotaci pro luxusní resort současného premiéra v demisi Andreje Babiše. Nedostatečná kontrola podobných projektů pokračovala i v dalších letech.

Stamilionové dotace byly pozastaveny zhruba před měsícem. Pravý důvod ale zatím nikdo zveřejnil. Oficiální zdůvodnění znělo: dokončený audit odhalil vysokou chybovost (14,43%) v oblasti podpory projektů, které si dokážou na sebe vydělat a dotace nepotřebují. Očekávaný zisk se měl u příjemců odečítat, což se v řadě případů nestalo.

Podle zjištění Neovlivní.cz je však hlavní příčina jinde.

Samotný audit projektů neprováděla Evropská komise, ale české ministerstvo financí. Ze zprávy, kterou má redakce k dispozici, plyne, že auditoři provedli celkově 31 auditů projektů a v patnácti z nich dohledali chyby s finančním dopadem ve výši přes 121 milionů korun.

Auditoři označili jako problém s nejvyšší mírou závažnosti, že ministerstvo průmyslu nedostatečně u žadatelů dotace kontrolovalo jejich status malého a středního podniku. Auditoři přímo ve zprávě uvádí: “je nedostatečně prováděno posouzení a vyhodnocení statutu malého a středního podniku u předkládaných projektových žádostí, což může vést k identifikaci nesrovnalostí, resp. přidělení dotace příjemcům a proplácení finančních prostředků, kteří nesplňují podmínky pro přidělení dotace.”

Jde o stejný problém, jaký se řeší kolem padesátimilionové dotace pro víkendové sídlo premiéra v demisi Andreje Babiše Čapí hnízdo. Evropský úřad pro boj s podvody už konstatoval, že farma neměla na dotaci nárok, protože nesplňovala parametry malého a středního podniku. A české úřady to dostatečně neprověřily.

Jak dokazuje aktuální audit, stejná praxe pokračovala i v následujících letech.

Příjemcem s nejasným vlastníkem byla podle auditu například společnost Pardam s.r.o., která byla v době podání žádosti o podporu i podpisu rozhodnutí o poskytnutí dotace vlastněna se 70% podílem společníkem Nano technology investment group (CY) LTD registrovaným na Kypru. O této společnost nebylo možné zjistit žádní údaje: a to jak o velikosti této společnosti, tak informace o konečných vlastnících, či dalších propojených společnostech. Auditoři konstatovali, že tak existuje reálné riziko, že společnost je vlastněna společníky, kteří mohou mít podíly v dalších společnostech, přičemž poskytovatel dotace k výše uvedenému doposud neuvedl žádné nové skutečnosti.

Jako další společnosti s nejistým statusem malého a středního podniku označili auditoři z financí například společnosti Ecocoal s.r.o. Tento žadatel o dotaci před jejím udělení sám od dotace odstoupil. Další společností je Alligard s.r.o., u které v průběhu auditu nebylo dokončeno rozhodnutí o podpoře.

Kvůli pochybám o dostatečné kontrole auditoři ověřili další projekty, u kterých našli stejný problém.

Kromě problémů s velikostí příjemců dotace audit odhalil také problém s nedostatečnými kritérii hodnocení projektů nebo s nesprávnou aplikací evropských pravidel v dokumentaci pro žadatele týkající se vytvořených čistých příjmů z projektů velkých podniků spadající pod režim veřejné podpory.

Ministerstvo průmyslu, které za nedostatečné prověrky nese odpovědnost, oficiálně uvedlo, že chyby vznikly v letech 2015 až 2017. Tehdy ministerstvo průmyslu a obchodu řídili ministři z ČSSD. Odpovědným náměstek byl Tomáš Novotný, bývalý ředitel středočeského dotačního úřadu ROP Střední Čechy.

Současný ministr Tomáš Hüner už uvedl, že nechá prošetřit odpovědnost konkrétních lidí.  Bývalý náměstek  odpovědný za evropské fondy Tomáš Novotný, kterého přivedl někdejší ministr Jan Mládek (ČSSD), ale jakékoli pochybení odmítá. “Měli jsme rok předtím kontrolu Evropské komise, a ta dopadla pod dvě procenta chybovosti. Problémy se určitě nepřehlížely,” prohlásil pro LN.