Další miliardový problém pro Agrofert: Veřejné zakázky

Nejde jen o dotace. Kvůli závěru právníků Evropské komise, kteří už loni oznámili střet zájmů českého premiéra a nyní jej Brusel potvrdil hned ve dvou auditních zprávách, ohrožuje Babišův holding Agrofert i možnost, že přijde o veřejné zakázky.  Zpřísnění pravidel pro firmy spojené s politiky se totiž od roku 2017 týká i veřejných zakázek. A jak už jsme v prosinci informovali, v Bruselu řeší i tyto obchody.

Zatímco otázka dotací pro Agrofert už byla detailně popsaná, na veřejné zakázky holdingu, na které se pravidla o střetu zájmů také vztahují, se zatím pozapomnělo.

Zákaz střetu zájmů se přitom kromě dotací týká právě i veřejných soutěží. A to bez ohledu na to, zda jsou hrazeny z evropských dotací či českého rozpočtu. Pro hospodaření holdingu Agrofert by ztráta veřejných zakázek byla citelnou ranou. Verdikt ale zatím podle informací Neovlivní.cz nepadl.

Z veřejných registrů smluv je zřejmé, že největší smlouvy firmy z premiérova koncernu uzavíraly se státními Lesy, Správou státních hmotných rezerv a Čeprem. Jen taková lesnická firma Uniles z holdingu loni získala v Lesích ČR zakázky v hodnotě přes 600 milionů korun.

Co se týče dotací, česká ministerstva po obdržení auditních zpráv financování projektů pro Agrofert vesměs stopla. Mimo jiné kvůli obavě, že by jednotliví úředníci mohli být popotahování za to, že nejednali s péčí řádného hospodáře, když navzdory varování Bruselu dotace dál propláceli.

Veřejné zakázky pro firmy z Agrofertu ale běží dál. Kupříkladu se státními Lesy uzavřela společnost Uniles dodatek ke smlouvě letos v únoru.

Evropský zákaz střetu zájmů ve veřejných zakázkách se vždy týká zaměstnanců a statutárních orgánů dodavatelů a pracovníků zadavatelů veřejných zakázek, kteří se podílejí na vedení zadávacího řízení nebo by mohli ovlivnit jeho výsledek. Členským státům, včetně České republiky, směrnice nicméně dovoluje si tento zákaz zpřísnit. Česká republika tak učinila a rozšířila v novele zákona o střetu zájmů, jež nabyla účinnosti v roce 2017, na členy vlády na straně jedné a na straně druhé na osoby ovládající společnosti, jež jsou dodavateli veřejných zakázek.