Dotační úřad opět protahuje vymáhání v kauze Čapí hnízdo

Úředníci středočeského dotačního úřadu opětovně prodlužují lhůtu vymáhání protiprávní dotace v projektu Čapí hnízdo. Bez věcného zdůvodnění prodloužili společnosti Imoba ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše výzvu k dobrovolnému vrácení dotace na projekt Čapí hnízdo o další měsíc. Výrazně se tak zvyšuje riziko promlčení pro možnou kontrolu ze strany Evropské komise.

Komunikační úřednice dotačního úřadu, Klára Fronková, v úterý rozeslala tiskovou zprávu, ve které informuje, že „společnost IMOBA, a.s., nástupnická společnost původního příjemce dotace na realizaci projektu Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo, vstoupila v souvislosti s výzvou k vrácení dotace do jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy a požádala o prodloužení lhůty. Žádosti bylo ze strany Úřadu vyhověno a lhůta byla prodloužena do 29. 6. 2018. Další postup v této věci společně řeší právníci obou subjektů.”

Jinými slovy úřad, který je pod politickou kontrolou hnutí ANO opětovně odsouvá řešení vymáhání protiprávní dotace na výstavbu luxusního kongresového a wellness centra předsedy hnutí ANO a nově jmenovaného premiéra Andreje Babiše. Vstřícnost úředníků je velkorysá. Samotné vymáhání řeší již od začátku tohoto roku, kdy obdrželi zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům OLAF, která konstatuje, že v projektu došlo k podvodu, zpronevěře a protiprávnímu jednání.

Úřad ředitele Kamila Munii na základě právní analýzy, kterou si z peněz českých daňových poplatníků nechal vyhotovit u dvou advokátních kanceláří, vyzval Imobu k dobrovolnému navrácení dotace. Tím umožnil společnosti z Babišova svěřenského fondu ušetřit penále, které by se v této chvíli rovnalo 100 % neoprávněné dotace ve výši 50 milionů korun.

Postup úředníci opírají o ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který od roku 2015 žádost o dobrovolné navracení umožňuje. O možnosti zaslat příjemci výzvu k dobrovolnému vrácení dotace úřad Neovlivní.cz informoval už v únoru tohoto roku.

Na dotaz Neovlivní.cz, proč úředníci lhůtu společnosti ze svěřenského fondu premiéra prodloužili, úřad nereagoval. Stejně tak úřednici neodpověděli, jestli je takový postup běžnou praxí, kterou uplatňují u všech podvodných projektů, u který by měli příjemci dotaci vrátit.

V samotném ustanovení zákona je uvedeno, že „poskytovatel písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve stanovené lhůtě, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty nebo nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které byla dotace poskytnuta”.

Pomineme-li fakt, že dotační úřad v rámci vlastní kontroly žádné pochybení příjemce nezjistil, protože na podvodné jednání upozornil OLAF, v samotném zákoně není explicitně uvedeno, že by mohli úředníci z vlastní libovůle lhůtu bez dostatečného zdůvodnění prodlužovat.

Zákon jednoduše stanoví, že podvodného příjemce vyzvou, přičemž taková výzva není pro příjemce vůbec závazná. Naopak má dotační úřad povinnost bez zbytečného úřadu informovat správce daně, zda příjemce dotace výzvě vyhověl. V případě regionálních operačních programů je problém v tom, že správcem je opět samotný dotační úřad.

Opět se tak prohlubuje hrozící riziko promlčení lhůty pro možnou kontrolu dotačního úřadu ze strany Evropské komise. Právě ta by mohla kvůli úmyslnému nevymáhání v politickém střetu zájmu zahájit řízení s Českou republikou. Termín vyprší v polovině října tohoto roku. Pokud Imoba peníze sama dobrovolně nevrátí a bude v daňovém řízení dělat obstrukce, je téměř jisté, že peníze včas vymožené nebudou a Evropská komise už nebude moci problém řešit.


Štítky: , ,