Novináři jako hybridní hrozba? Není o tom důkaz, píše vnitro Pilnému

Specializované Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám na ministerstvu vnitra odmítlo teorii ministra financí  Ivana Pilného, že se novináři píšící o zajišťovacích příkazech dopouštějí hybridního útoku. Pilný se domáhal stanoviska, zda lze reportáže lze označit za diskreditační kampaň proti státním zájmům. Zároveň v dopise ministrovi vnitra napsal, že za novináři mohou stát zločinecké skupiny. Právě dnes má zajišťovací příkazy řešit vláda.

Pilný napsal na vnitro těsně před volbami, jako reakci na reportáže Zvláštního vyšetřování portálu Seznam,  níž reportéři Sabina Slonková a Jiří Kubík popisovali likvidační praxi finančních úředníků při vydávání takzvaných zajišťovacích příkazů. Případ jedné takové rodiny najdete zde.

“Reportáž dle našeho názoru cílí na zdiskreditování dobrého jména resortu ministerstva financí a jeho činnosti související s bojem proti možným daňovým únikům, a to zejména vůči institutu zajišťovacích příkazů, které jsou účinným nástrojem k jejich zamezování. Uvedené kroky mohou být účelově vedeny ze strany skupin působících na straně organizovaného zločinu ve vazbě na komodity s vysokým daňovým zatížením,” napsal Pilný. Celý text dopisu zde.

Odpověď ministra vnitra ministrovi financí ohledně novinářů jako hybridní hrozby

Ministr vnitra  Milan Chovanec nyní svému vládnímu kolegovi odepsal, že z jeho podnětu žádná hybridní hrozba ze strany novinářů nevyplývá.

“Ministerstvo vnitra vyhodnotilo informace, které jste nám zaslal, nicméně musím konstatovat, že téma gesčně spadá pod Váš resort. Ten je jako jediný schopen dodat konkrétní informace, které by to, co označujete za dezinformace, vyvrátily. Ministerstvo vnitra v současné době nedisponuje fakty, které by ho oprávnily tvrdit, že jde o hybridní útok, ani nedisponuje provozními a organizačními informacemi z fungování Vašeho úřadu, které by mu umožnily informace vyvrátit,” stojí v odpovědi pro Pilného.

Již dříve Chovanec dopis ministra financí označil za útok na svobodu médií. Stejně jako Nadační fond nezávislé žurnalistiky: “Výzva ke kriminalizaci je svým poukazem na souvislost práce nezávislých novinářů s hybridní hrozbou, a tím pádem i zájmy cizí moci, resp. zahraničních aktérů, mimořádně závažným útokem na nezávislou žurnalistiku a na ústavně chráněnou svobodu projevu. Bez uvedení přesvědčivých důkazů tak výzva slouží jen k diskreditaci autorů pořadu a jejich práce. Ministr Pilný by měl svá slova vysvětlit či doložit přesvědčivými důkazy, nebo se nařčeným novinářům veřejně omluvit.”

Podobně reagoval i Syndikát novinářů. “Syndikát novinářů odmítá útok ministra financí vůči reportérům Sabině Slonkové a Jiřímu Kubíkovi.  Pokud ministr financí s obsahem reportáže nesouhlasí a má důkazy, které by podstatu jejího sdělení týkající práci Finanční správy a zvláště jejího oddělení od politických či jiných neodborných zásahů mohly spolehlivě vyvrátit, může podniknout obvyklé kroky, jakými jsou například žádost o tiskovou opravu či soudní žalobu,” stojí ve stanovisku syndikátu.