Nabídky firem v IT zakázce u Šlechtové: Najdi 5 rozdílů

Firmy, které se účastnily výběrového řízení na miliardovou zakázku na systém monitorující čerpání evropských fondů, předložily do značné míry identické nabídky. Vyplývá to z dokumentace k výběrovému řízení, kterou má deník Neovlivní.cz k dispozici.

Ze stejných dokladů čerpali i auditoři ministerstva financí, kteří začátkem měsíce oznámili, že zakázka byla předražená a existuje v ní podezření z kartelové dohody a z podvodu. Audit se stal rozbuškou mezi ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou, která zakázku zdědila už vysoutěženou, a Babišovým prvním náměstkem na financích Lukášem Wagenknechtem. Šlechtová závěry auditu odmítla a auditory označila za škůdce.

Uchazeči o zakázku – Tesco SW a sdružení Hewlet-Packard a Datasys – předložili nabídky, které se shodovaly nejen v textových částech, ale i v grafických prvcích.

Pro ilustraci, vlevo list z nabídky Tesco SW, vpravo od sdružení HP a Datasys:

mmr2 mmr

Auditoři ministerva financí to v závěrečné zprávě, kterou má deník Neovlivní rovněž k dispozici, popsali jednoznačně. “V rámci kontroly bylo auditním týmem zjištěno, že dva uchazeči, z nichž jednomu byla předmětná zakázka zadána, předložili v rámci zadávacího řízení v podstatných částech zcela shodné nabídky. Jedná se o nabídky uchazečů Tesco SW a sdružení Hewlet-Packard a Datasys,” stojí v auditu. “Jistou shodu lze vzhledem k předmětu veřejné zakázky a odbornému slovníku užívanému v tomto prostředí připustit, avšak zde se jedná o doslovný přepis a převzaté netextové části bez úpravy.”

Účastníci tendru ale veškeré pochybnosti a podezření z kartelu striktně odmítají. Nicméně připouštějí, že v některých pasážích jsou skutečně nabídky shodné. Výslovně ale upozorňují, že tuto skutečnost úředníci státu řešili při vyhodnocování nabídek a nikomu nevadila.

“Oprávněnost tohoto postupu byla posuzována v rámci vyhodnocování nabídek. Na základě posudku renomované právní kanceláře i soudního znalce bylo konstatováno, že tento postup byl souladu se zákonem o veřejných zakázkách i ostatní legislativou ČR i EU,” stojí ve stanovisku vítězné společnosti Tesco SW.

Jak tedy zástupci společnosti vysvětlují shodné pasáže nabídek?  “Vedle toho, že se (firma Tesco SW) účastnila soutěže se svým vlastním komplexním řešením, nabídla své softwarové produkty Monit2014+ a CryptoID dalším firmám včetně konsorcia společností Hewlett-Packard a Datasys, jež tento software ve své nabídce zcela transparentně využilo. Společnost TESCO SW byla ve vztahu ke konsorciu dodavatelem, který neprokazoval plnění kvalifikačních předpokladů.  Obě nabídky tak musely zcela logicky obsahovat téměř identický text o softwarových produktech Monit2014+ a CryptoID. V případě komplexní nabídky společnosti TESCO SW tato část tvořila jen 15 % stránek, což by mělo řádově odpovídat i v případě konsorcia Hewlett-Packard a Datasys,” napsali zástupci firmy.

Zakázka na systém, který má monitorovat čerpání dotací z Evropské unie, byla vypsaná za ministra Kamila Jankovského (VV). Vláda Petra Nečase ji schválila týden před svým pádem v roce 2013.