Návrhy ODS během koronakrize

Obsah

Ekonomická opatření ODS a jejich stav projednávání/přijetí vládou, PSP a Senátem. 2

 1. Ekonomický balíček a opatření ve Čtyřlístku pro zvládnutí krize: 2

Pro všechny. 2

Pro občany. 2

Pro OSVČ.. 3

Pro firmy. 3

Pro OSVČ i firmy. 4

Výzva vládě ke změně krizového zák. (23. 3. 2020) 4

15 miliard korun na podporu investic ve městech, obcích a krajích.. 5

 1. ekonomický balíček.. 5
 2. Proti platební neschopnosti firem.. 5
 3. Pro podporu pracovního trhu.. 5
 4. Pro podporu služeb.. 6
 5. Otázka nájmů.. 6
 6. Pro podporu cestovního ruchu.. 6
 7. Pro jednoduchá a jasná pravidla státní pomoci 6

Opatření spojená s ekonomikou z Manuálu pro obnovu Česka.. 7

 1. Druhý ekonomický balíček.. 7
 2. Pravidla pro umožnění uvolňování opatření 8
 3. Kategorizace uvolňování uzavřených obchodů.. 8
 4. Rozhodnutí o otevření škol a letní tábory. 9
 5. Pomoc ostatním.. 9

Další kroky ODS pro podporu ekonomiky: 9

10° A MALÝ PANÁK PRO CESTOVNÍ RUCH.. 10

Návrhy představené Zbyňkem Stanjurou v TZ 29.4. 10

Pozměňovací návrhy ODS k zák. v leg. nouzi: 11

 1. schůze. 11
 2. schůze. 11
 3. schůze. 12

 

 

 

Ekonomická opatření ODS a jejich stav projednávání/přijetí vládou, PSP a Senátem.

 

1.    Ekonomický balíček a opatření ve Čtyřlístku pro zvládnutí krize:

 

Pro všechny

Schváleno v PSP a Senátu

 • Prodloužení ošetřovného z 9 kalendářních dnů po celou dobu uzavření škol a školek pro zaměstnance
  • Navýšení ošetřovného z 60 % na 80 % denního vyměřovacího základu
 • Zmrazení půjček: Fyzické a právnické osoby nemusí do konce roku splácet půjčky. Dojde k jejich zamrazení včetně úroků.
  • Schillerová, TK 26.3.: „Jednám s řediteli bank o odložení splátek hypoték a úvěrů na dobu minimálně 3 měsíců a též o odpuštění úroků u hypoték a úvěrů“

 

Pro občany

Prozatím neřešeno:

 • Mimořádná jednorázová dávka všem zaměstnancům postiženým současnou krizí ve výši (cca 15 000 Kč) (mimo poplatníky, kteří platí solidární přirážku)
 • Zdvojnásobení koeficientu pro odpočet úroků hypotéky z daně z příjmu.
 • Zvýšení základní slevy na poplatníka daně, popřípadě jiný daňový nástroj ve prospěch zvýšení čistých příjmů občanů tak, abychom neohrozili spotřební výdaje domácností.

 

Pro OSVČ

Přijato PSP a Senátu v jiné podobě:

 • Odpuštění platby sociálního a zdravotního pojištění pro OSVČ a jejich zaměstnance minimálně po dobu nouzového stavu (v této chvíli navrhujeme za měsíce březen–květen), minimálně pro ta odvětví, která musela z rozhodnutí vlády uzavřít. Ostatním odložit platby za tyto 3 měsíce.
  • Schválená podoba: Sněmovna nakonec rozhodla o šestiměsíčních prázdninách v placení zdravotního a sociálního pojistného pro OSVČ, které platí minimální odvody ( to je 60 % OSVČ) od března do srpna. OSVČ, které platí vyšší zálohy než minimální, budou platit pouze tu částku nad minimální zálohu. Otázka zaměstnanců OSVČ není řešena.
 • Mimořádná jednorázová kompenzace za propad příjmů všem dotčeným OSVČ, které nejsou v zaměstnaneckém poměru, 25 000 Kč
  • Návrh ODS byl 30 000 Kč všem OSVČ, bez ohledu na hlavní či vedlejší činnost

 

Prozatím neřešeno:

 • Odpuštění daně z příjmu pro OSVČ za rok 2020.

 

Řešeno nelegislativní cestou

 • Prodloužení ošetřovného z 9 kalendářních dnů po celou dobu uzavření škol a školek pro OSVČ. 
  • OSVČ nejsou řešeny změnou zákona, nýbrž speciální dávkou MPO. Po dobu zavřených škol a školek budou mít nárok na 424 Kč na den, tedy kolem 13 000 Kč měsíčně. Dávku bude možné čerpat na děti od 6 do 13 let. Podmínkou je, že manžel či manželka podnikatele nečerpají standardní ošetřovné v rámci zaměstnaneckého poměru. Žádosti bude vyřizovat místně příslušný živnostenský úřad, protože tato dávka u OSVČ spadá do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Pro firmy

Prozatím neřešeno

 • Zkrácení lhůty pro vrácení odpočtu DPH – obdobný příklad, je nutné zařídit, aby čeští podnikatelé měli co nejdříve dostupnou hotovost, a není důvod pro to, aby v takovéto chvíli stát zadržoval jejich peníze.
 • Dočasné zastavení vyplácení dividend do zahraničí a odpuštění zdanění zisku použitého na reinvestice.
 • Snížení vedlejších nákladů práce prostřednictvím snížení odvodů na aktivní politiku zaměstnanosti na polovinu.
 • Snížení daně z příjmu právnických osob o 1 procentní bod.

 

Řešeno nelegislativní cestou

 • Kurzarbeit – program Antivirus

 

 

Řešeno nelegislativní cestou jinak

 • Proplácení prvních 14 dní nemocenské státem po dobu trvání stavu nouze.
  • V případě karantény dostane dle rozhodnutí MPSV zaměstnanec 60 % mzdy, kterou hradí stát.

 

Pro OSVČ i firmy

Schváleno v PSP a Senátu v jiné podobě

 • Posunutí 3. a 4. vlny EET o 12 měsíců – lékaři, ale i živnostníci a firmy mají v tuto chvíli naprosto jiné starosti než zajišťovat EET. (Dle MF není možné a nebude se pokutovat, ODS ale má hotový legislativní návrh).
  • Sněmovna schválila přerušení EET (kompletně) po dobu nouzového stavu a následující tři měsíce.

Řešeno nelegislativní cestou

 • Odklad platby daně z příjmu – ministryně by měla prominout příslušenství daně, díky čemuž je možný posun termínu, a to ve chvíli, kdy ministryně zveřejní ve zpravodaji, že se promíjí pokuta a následný úrok, čímž fakticky dosáhne posunu termínů pro podání

Zatím neřešeno

 • Zrušení zálohy daně z příjmu do konce roku 2020 – ve chvíli takovéto mimořádné situace, která může likvidovat české podniky a podnikatele, není na místě jim zadržovat další peníze (zatím ministryně odmítá).
 • Odklad plateb sociálního a zdravotního pojištění od mezd za 03/2020 po dobu uzavření škol, stavu nouze či jiných omezení ze strany vlády (resp. státu).
 • Odklad plateb DPH za měsíc březen a dále pro měsíční plátce, odklad plateb DPH za 1. kvartál pro čtvrtletní plátce a dále po dobu uzavření škol, stavu nouze či jiných omezení ze strany vlády (resp. státu).
 • Zkrácení lhůty pro vrácení odpočtu DPH na 30, či dokonce 15 dní.
 • Snížení sociálního pojištění zaměstnavatele pro částečné úvazky.

Výzva vládě ke změně krizového zák. (23. 3. 2020)

Občanští demokraté navrhují okamžitou změnu krizového zákona, která by umožnila poskytnout státní podporu i podnikatelům, neziskovému sektoru a krajům. V tuto chvíli mohou státní podporu čerpat jen fyzické osoby a obce. V souvislosti s pandemií koronaviru je však nutné myslet i na soukromoprávní subjekty, které zajišťují chod českého hospodářství či služby občanům.

„Přicházíme s novelou krizového zákona, aby státní podporu mohli čerpat nejen lidé a obce, ale například i podnikatelé a neziskové organizace. Právě na nich totiž závisí například zásobování, sociální i zdravotní péče. Zároveň musíme zabránit tomu, aby firmy rychle propustily velké množství lidí, kteří by se ocitli bez peněz. Rozšíření podpory je rozumným a hlavně nutným krokem v dobách největších krizí,“ sdělil předseda ODS Petr Fiala.

„Okamžitou změnou krizového zákona bychom chtěli otevřít cestu k rychlé pomoci nejen obcím a fyzickým osobám, ale také dalším subjektům, na které současná situace těžce doléhá. Průběh současné pandemie ukazuje, že je potřeba podpořit ze státního rozpočtu také další soukromoprávní subjekty. Tento návrh představuje možnost pro čerpání okamžité či průběžné pomoci nejen fyzickým osobám, ale také těm, kteří zajišťují zaměstnávání velkého množství zaměstnanců a jejich neschopnost zajišťovat svým zaměstnancům práci by mohla vést k masivnímu přetížení sociální sítě, resp. podpory v nezaměstnanosti,“ uvedl místopředseda ODS Martin Kupka.

Reakce vlády: ministr Hamáček neodpověděl, nicméně ten samý den začala vláda vydávat opatření na základě zák. o ochraně veřejného zdraví místo krizového zák.

 

15 miliard korun na podporu investic ve městech, obcích a krajích

 

 1. 4. 2020: ODS dnes představila návrh na podporu investic ve městech, obcích a krajích. Jednalo by se o 15 miliard korun, vládou vyhrazených z financí, které by měla Evropská unie převádět České republice. Města a obce by obdržely podporu ve výši 10,5 miliardy korun, kdy na každého občana připadá částka 1 000 korun. Kraje by získaly podporu 4,5 miliardy. Veškeré tyto finance by se použily na investice, opravy a údržby, aby se zachoval investiční cyklus a využily se kapacity a dovednosti českých firem a podnikatelů.

 

Reakce vlády: ministr Babiš na výzvu, jež byla adresovaná jemu a ministryni financí odpověděl, že podle jeho názoru jsou finance měst a obcí zdravé, a tak nedojde k poklesu jejich investic, tudíž není třeba podpory.

 

 1. ekonomický balíček
 2. Proti platební neschopnosti firem
 • Odklad plateb DPHdo 31. 1. 2021:
 • pro měsíční plátce DPH platby za březen, duben, květen a červen
 • pro kvartální plátce: platby za 1. a 2. čtvrtletí

Efekt: „Díky odkladu plateb DPH budou firmy schopné platit své závazky, nedojde k masívní druhotné platební neschopnosti a zároveň stát o peníze z výběru DPH nepřijde, jen je dostane o něco později,“ uvádí na vysvětlenou Zbyněk Stanjura.

Vláda tato toto zatím neřešila


2. Pro podporu pracovního trhu

 • Snížení sociálních odvodůpro zaměstnavatele o 2 %
  • Vládou neřešeno
 • Další snížení odvodů pro částečné úvazky(vždy 0,25 % za zkrácení úvazku o každé půl hodiny)
  • Vládou neřešeno
 • Navýšení hranic pro dohody o provedení práceo 50 %: na 450 hodin ročně a 15 tisíc Kč měsíčně bez povinnosti platit odvody.
  • Vládou neřešeno
 • Navýšení hranice pro dohody o provedení pracovní činnostio 50 % na 4 500 Kč měsíčně bez povinnosti platit odvody.
  • Vládou neřešeno

Efekt: „Díky zlevnění pracovního místa bude méně propouštění a ekonomické nástroje zvýší motivaci zaměstnavatelů poskytovat částečné pracovní úvazky. Mnoho lidí, kteří by se ocitli bez práce, si tak najde uplatnění formou DPP a DPČ,“ říká Zbyněk Stanjura.

3. Pro podporu služeb

 • Zavedení dvou sazeb DPH, převedení všech služeb z 15% sazby DPH do 10% sazby DPH. Dojde tak ke zjednodušení a zpřehlednění systému.
  • Vláda neřeší, pouze plánuje přesun ubytovacích služeb.
 1. Otázka nájmů

Vládní většina na posledním zasedání Sněmovny protlačila možnost odložení placení nájmů. To, co pomáhá jedné skupině, nájemcům, zásadně poškozuje druhé, pronajímatele. Jediný pozměňovací návrh, který se podařilo zahrnout, je náš návrh ODS, aby komerční nájemce měl povinnost doložit, že byl zasažen vládním rozhodnutím v souvislosti s koronavirem. Zákony týkající se nájmů jsou jedny z těch, kde Senát vyjádřil své velké pochybnosti a možná budou vráceny do Sněmovny.

Podnikatelům pronajímajícím prostory by výrazně pomohlo, kdyby stát garantoval zaplacení nájmů, nebo se vydal švédským či dánským modelem. „Švédský a dánský model znamenají, že se nájemce, pronajímatel a stát rozdělí o zátěž. Pronajímatel se spokojí s o něco nižším nájmem po určitou dobu znamenající přežití, nájemce část zaplatí a stát část nájmu pomůže uhradit. Tento model by pro postižené firmy byl uplatnitelný i v Česku,“ připomíná ekonomický návrh k nájmům Zbyněk Stanjura. 

 • V praxi by tak třeba každá ze stran pokryla část nájmu, například 1/3
 • Ve Švédsku je podíl 50 % – 25 % – 25 %,
 • V Dánsku pak stát hradí fixní náklady, 25-80 % podle poklesu příjmů
  • Vláda toto ústy Andreje Babiše přijala za své 3. května, ovšem pouze pro nájmy podnikatelských prostor.

5. Pro podporu cestovního ruchu

 • Navrhujeme vytvoření speciálního programu pro roky 2020 a 2021 na podporu cestovního ruchu. Dá se očekávat, že omezení vládních opatření dopadajících na cestovní ruch budou pravděpodobně zrušena jako poslední. V těchto sektorech pracuje velké množství pracovníků, i na sezónní bázi, a cílená pomoc zamezí zbytečnému nárůstu nezaměstnaných.
  • Podrobněji níže
 1. Pro jednoduchá a jasná pravidla státní pomoci

Realita poskytování pomoci firmám z programů COVID 1, COVID 2 a ANTIVIRUS ukazuje na přílišné překážky. Je potřeba zjednodušit žádání o pomoc z těchto programů a zrychlit čerpání, aby reálně firmám pomohly. Nadbytečné administrativní překážky totiž povedou jen k pádu mnoha firem, které by jinak situaci zvládly a tedy i růstu nezaměstnaných.

Aby pomoc byla skutečná a vyvrátily se pochybnosti spojené s dostupností čerpání, navrhujeme pravidelné zveřejňování informací 1x týdně. Transparentnost by měla přinést informace:

 • o firmách, které dosáhly na pomoc v programech garantovaných půjček COVID 1, 2 případně 3, a to velikost firmy a výše garantovaného úvěru,
 • o firmách, které dosáhly na pomoc v programu ANTIVIRUS, a to velikost firmy, počet podpořených pracovních míst a celková výše podpory
  • NEDĚJE SE

Účinnost jednotlivých opatření pro jednotlivé skupiny

 

Opatření spojená s ekonomikou z Manuálu pro obnovu Česka

1. Druhý ekonomický balíček

 • Některá přijatá opatření jsou špatná, např. nájmy, a ty se pokusíme prostřednictvím Senátu opravit a vrátit.
  • Vláda přehlasovala senátní návrh
 • Je potřeba začít pracovat na plánu na květen a červen – pokračování podpory OSVČ, pomoc podnikatelům v oblastech, kde i po otevření bude návrat k normálnímu stavu dlouhou cestou (restaurace).
  • Sněmovna již schválila rozšíření komp. bonusu pro OSVČ na další měsíce, Senát návrh vrátil s pozměňovacím návrhem (700 Kč za den v květnu, 900 Kč v červnu). Vláda již nějaký čas hovoří o podpoře „dohodářů“ a malých OSVČ, konkrétní návrh ale ještě nebyl předložen.
 • Vláda bude schopna podpořit ekonomiku na národní úrovni, ale je potřeba umožnit krajům a obcím, aby mohly podpořit ekonomiku i na úrovni obcí. Ty budou výrazně zasaženy poklesem příjmů v důsledku poklesu financí přicházejících z rozpočtového určení daní, a toto by mělo být řešeno.
  • Vláda zatím neřeší

3. Pravidla pro umožnění uvolňování opatření

 • Dlouhodobější pravidla pro pohyb venku (riziko nezmizí za týden ani za měsíc)
  • Používání roušek, dezinfekce ve veřejných budovách, obchodech atd.
 • Zajištění prostředků pro oslabené skupiny obyvatel (senioři, lidé s oslabenou imunitou)
  • Dostupné ochranné pomůcky, aby mohli „normálně“ fungovat
 • Zajištění péče – nákupy, společenský život (zde se velmi dobře osvědčily obce)
  • Personál zajišťující péči a služby (materiální vybavení pro pečovatele)

4. Kategorizace uvolňování uzavřených obchodů

 • I. Co lze otevřít ihned (nebo už je) – malé obchody, služby pro jednotlivce, velké obchody s dodržením podmínek chování
 • II. Co bude otevřeno v horizontu týdnů (od „začátku května“) – zbytek
 • III. Co bude povoleno v delším horizontu (zbytné aktivity) – kina, divadla, festivaly, společenské akce, konference
 • Je potřeba se začít zabývat tím, v jakém režimu lze otevřít ZOO, hrady, zámky, galerie. Ve zvláštním režimu s dodržením pravidel jako omezené množství návštěvníků, by mohly zachránit letní sezónu.

Vše představeno vládou v této podobě:

5. Rozhodnutí o otevření škol a letní tábory

 • Semestr na VŠ končí v horizontu pár týdnů a tak je na čase rozhodnout o dokončení on-line výukou, s výjimkou závěrečných zkoušek za dodržení jasných podmínek (např. množství studentů).
 • Je potřeba stanovit podmínky pro letní tábory. Toto rozhodnutí nelze nechat na červen. Je potřeba definovat maximální množství dětí, kontroly jako měření teploty, dostupná dezinfekce, spíše s pobytem venku atd.
  • Letní tábory zůstávají v nejistotě, dle vyjádření min. Plagy budou nejdříve v srpnu

Zbylá opatření pro oblast školství byla představena v této podobě:

6. Pomoc ostatním 

 • Česká republika byla zasažena těžce v oblasti ekonomiky, v oblasti zdraví doufáme v pokračování příznivého trendu.
 • Nesmíme ale zapomenout na ty, kteří se potýkají s obrovskými dopady do společnosti. Těm musíme pomoci hledat cesty, jak jim Česká republika může být nápomocná.
  • Dlouhou dobu MPSV hovoří o dotačním titulu pro provozovatele sociální péče, nic konkrétního ale zatím nepředstavila.

Další kroky ODS pro podporu ekonomiky:

 

10° A MALÝ PANÁK PRO CESTOVNÍ RUCH

 1. Přeřazení ubytovacích služeb do 10% sazby DPH
 2. Odložení plateb DPH za celý rok 2020
 • Vládní většina opakovaně odmítla v PSP
 1. Pozastavení EET do konce roku 2020
 2. Výzva k prodloužení kurzarbeitu do konce roku 2020
 • Prozatím prodlouženo vládou do konce května
 1. Odpuštění koncesionářského poplatku po dobu přerušení provozu
 2. Uvolnění provozu lázeňských zařízení a stanovení pravidel pro bezpečný provoz
 • Částečně rozvolněno po jednání vlády 23.4.
 1. Záchrana cestovních kanceláří – podpora malých s.r.o.
 • Od vlády zatím jen slova, konkrétně nepředstaveno
 1. Výzva obcím k prominutí místních poplatků z pobytu a za předzahrádky
 2. Sestavení hygienických standardů pro tzv. VIRUS FREE RESTAURACE / HOTELY / AKCE
 3. Uvolnění kompletního provozu restaurací a provozu ubytovacích zařízení do obsazenosti 30 lůžek od 25. 5.
 • Přijato vládou 23.5., čeká se na konkrétní podmínky, které budou provozy nuceny splnit.

Malý panák: Projekt Adoptuj si svou štamgastskou židli.

Návrhy představené Zbyňkem Stanjurou v TZ 29.4.

Zjednodušení daňového systému

 • Snižme sociální odvody o 2 procentní body, za každou hodinu zkráceného úvazku snižme odvody o 0,25 p. b., zvyšme limity pro dohody o provedení práce a pracovní činnosti.
 • Zaveďme paušální daň pro malé živnostníky, která jim ušetří čas s administrací.
 • Zaveďme dvě sazby DPH 10% a 21% a převeďme všechny služby do té nižší.
 • Zrušme daň z nabytí nemovitosti a silniční daň pro osobní vozidla.
 • Přenesme agendu daní na internet.

Podpora podnikání

 • Vytvořme podmínky pro inovace, modernizaci a podnikání s vyšší přidanou hodnotou.
 • Omezme riziko odlivu kapitálu – osvoboďme od daně z příjmu prostředky, které firmy reinvestují do české ekonomiky. Podpořme obchod do nových regionů světa.
 • Pomozme sektoru cestovního ruchu a pohostinství, kde hrozí pomalý návrat k normálu – kompenzace fixních nákladů, snížení odvodů za zaměstnance, kurzarbeit (např. restaurace).
 • Podpořme obce a kraje investičním programem (návrh 15 miliard korun z peněz uvolněných navíc z fondů EU). Obce nejlépe dokáží pomoci malým živnostníkům a lidem, kteří přišli o práci.

 

 

 

Pozměňovací návrhy ODS k zák. v leg. nouzi:

 

42. schůze

 

Vládní návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 /sněmovní tisk 784/ – zkrácené jednání

 • neprošly návrhy ODS, které měli za cíl rozšířit věkovou hranici dětí na 15 let a výši ošetřovného stanovit na 80 %.
  • Navýšení ošetřovného na 80 % nakonec bylo o měsíc později schváleno jako vládní návrh

 

Vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu /sněmovní tisk 788/ – zkrácené jednání 

 • Neprošel ani jeden návrh ODS, které měly prodloužit tuto lhůtu na 6,9, respektive 12 měsíců
  • května sněmovna pravděpodobně schválí vládní návrh odložení EET do konce roku.

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 785/

 • Nebyl přijat pozměňovací návrh ODS, který by tuto dobu, kdy není nutné platit odvody, prodloužil až do konce roku.

Vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 /sněmovní tisk 787/

 • Nebyl přijat pozměňovací návrh ODS, který by tuto dobu, kdy není nutné platit odvody, prodloužil až do konce roku.

 

44. schůze

 

Vládní návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 /sněmovní tisk 813/

 • V podstatě návrh ODS z 19.3.

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 791/

 • ODS a další opoziční strany navrhovaly kompromis – platnost do 2.2021 – bylo schváleno, omezení nových nástrojů pro ČNB – nákup jen státních dluhopisů – odmítnuto vládní většinou

 

Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání /sněmovní tisk 816/

 • ODS navrhovala státní garance za odložené nájemné v několika variantách, vládní většina vše zamítla. Prošli pouze legislativní drobnosti

 

Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty /sněmovní tisk 815/

 • Totožná situace – ODS navrhovala státní garance za odložené nájemné v několika variantách, vládní většina vše zamítla.

 

45. schůze

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 /sněmovní tisk 825/ – zkrácené jednání

 • Návrh obsahuje prodloužení lhůty pro skladování a doprodej krabiček cigaret s tabákovou nálepkou „V“ odpovídající staré sazbě spotřební daně o jeden měsíc, konkrétně do 30. června 2020, cílem je co nejplynulejší přechod na nové krabičky s nálepkou Z. Stejný PN podal Z.Stanjura na minulé schůzi, byl vládní většinou za podpory Schillerové odmítnut, aby následně Schillerová přinesl tento zákon do Sněmovny.

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 /sněmovní tisk 828/

 • Novela obsahuje navýšení ošetřovného na 80 % denního vyměřovacího základu, což je v podstatě totožný návrh s pozměňovacím návrhem kolegy poslance J. Bauera, který předložil již před měsíce a vládní většina jej odmítla.

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 /sněmovní tisk 830/

 • Jako ODS jsme navrhovali a podpořili například: Navýšení bonusu za kalendářní den v květnu na 700 a v červnu na 900 Kč, rozšíření okruhu osob i na malá s.r.o. a mikropodniky a „dohodáře“ pracující na DPP a DPČ či odklad splatnosti daně z přidané hodnoty a prominutí silniční daně. Nic z toho neprošlo.


Štítky: , , ,