Návrhy STAN během koronakrize

NAŠE NÁVRHY A VÝZVY K ZAVEDENÍ OPATŘENÍ:

 • Zavedení klouzavé podpory 500 Kč denně i po 30. dubnu
 • Klouzavá podpora na každý další den omezení či uzavření podniků z důvodu nařízení vlády, namísto pevného termínu
 • Zvýšit podporu z 25 000 Kč na 30 000 Kč
 • Upravit a zjednodušit parametry pro získání finanční podpory
 • Poskytnout příspěvek na fixní náklady ve výši 80 % nájemného pro gastronomické služby a 100 % pro ostatní služby
 • Zahrnout finanční podporu i na jiné formy jako jsou DPP, DPČ atd…
 • Z výkonu rozhodnutí (exekuce) vyjímáme daňový bonus a odstupné. Přijde nám tristní, že daňový bonus lze v exekuci zabavit. Daňový bonus zvýhodňuje rodiče s dětmi a jeho vyjmutí nám přijde fér
 • Odklad zabírání nemovitostí a zákaz dražeb nemovitostí pro dluh do 100 000 Kč.
 • Ze zákona umožnit při splácení nejprve splácet jistinu dluhu, pak až jejich příslušenství.
 • Odklad mobiliárních exekucí. To znamená, aby exekutor v době nemohl vstoupit do dlužníkova obydlí.
 • Zavedení zálohového výživného po dobu trvání krize. Soudy jsou v současné době zahlcené a fungují v omezeném režimu. Lidé mají omezený příjem. To jsou motivace, které mohou plátci alimentů zneužívat k jejich neplacení. Nechceme, aby na to doplatili matky samoživitelky.
 • Navýšení nezabavitelné částky z dvojnásobku na čtyřnásobek životního minima
 • Zkrácení doby v osobním bankrotu na 3 roky a zrušení 30% hranice na jeho konci. To po nás vyžaduje směrnice EU do července 2021 a není důvod to odkládat.
 • okamžitě otevřít malé obchody s plochou do 200 m2 bez ohledu na sortiment a farmářské trhy
 • Návrh na rozšíření okruhu OSVČ, které mohou žádat o příspěvek i na OSVČ, které mají vedlejší činnost, ale jsou zároveň zaměstnanci. Hlavním důvodem jsou případy, kdy příjem ze zaměstnaní je citelně nižší než z vedlejší činnosti OSVČ. Např. hudebník/učitel v ZUŠ, učitel TV/sportovní trenér
 • otevřít školy a umožnit dobrovolnou výukupro děti těch rodičů, kteří si to přejí – nechat volbu pro tento školní rok na rodičích; u dětí, jejichž rodiče se obávají nákazy, umožnit domácí výuku se závěrečným přezkoušením
 • Zřízení operačního programu pro čerpání bezúročných úvěrů pro ty nájemce, kteří nejsou schopni v důsledku vládních opatření platit své nájmy
 • Návrh, který ruší zbytečný požadavek na potvrzení o uzavření škol při žádosti o podporu. V době krize, kdy jsou školy plošně uzavřené je to absurdní nesmysl
 • Doprovodné usnesení PSP ČR, aby vláda neposkytovala podpůrná ekonomická opatření obchodním korporacím sídlícím v daňových rájích zapsaných na seznamu EU
 • Navrhli jsme prodloužení nouzového stavu do 10. května
 • Návrh usnesení, které vychází z návrhu finančních podpor STAN, které by mělo zavázat MPSV ke změně Kurzarbeitu = Program Antivirus, aby podpora u přímo postižných podniků byla 100 % (malé a střední) a u velkých 80 %. U nepřímo 80 %, resp. 60 %.
 • Navrhli jsme zřízení Dočasné komise pro dohled nad využíváním dat od mobilních operátorů, z platebních karet a dalších citlivých údajů v souvislosti se zavedením tzv. chytré karanténykterá by měla fungovat přibližně do srpna příštího roku. Dočasná komise umožňuje zapojení nejen poslanců, ale také nominanty poslaneckých klubů z řad externích odborníků.
 • Návrh, který řeší situaci u OSVČ, které v panice po vyhlášení nouzového stavu a krizových opatření přerušily činnost a případně se přihlásily na Úřadu práce. Bude jim umožněno toto přerušení vzít zpět a nahlížet na ně, jako kdyby k přerušení nedošlo
 • Návrh zahrnout mezi úvěry, kde lze zažádat o odklad splátek i úvěry zajištěné termínovanou operací na finančním trhu. Tyto úvěry dle PN mají často pronajimatelé na nemovitosti, které pronajímají. Pokud nájemníci nebudou muset splácet z důvodu ST 815/816, mohou se pronajímatelé dostat do potíží, jelikož budou muset z dlužného nájemného za tyto tři měsíce odvést DPH a ještě za nájemce zaplatit energie, vodu, úklid atd. To může vést k insolvenci celé řady vlastníků nemovitostí.
 • Vyzvali jsme v otevřeném dopise vládu, aby přijala několik opatření na pomoc pendlerům:
 • dovolit matkám samoživitelkám a rodičům dětí do tří let překračovat hranice denně, stejně jako pendlerům pracujícím ve zdravotnictví, sociálních službách atd.
 • Dále možnost povolit pendlerům ze závažných důvodů přijet ze zahraničí i dříve než po uplynutí povinného turnusu, aniž by byl ohrožen jejich status pendlera
 • úprava podmínek pro pendlery v režimu „Kurzabeit“ nebo využití tzv. chytré karantény.
 • Vyzvali jsme vládu k omezení maximální výše úroků na dobu 6 měsíců ve výši 10 % p.a. a zastropování smluvních pokut spotřebitelských úvěrů.
 • Návrh na vyjmutí platby energií z návrhu zákona, který umožňuje odložení nájemného. Povinnost pronajímatelů tyto náklady nadále hradit vůči všem dodavatelům energií a dalších služeb není tímto ani jiným zákonem dotčena. Je tedy nespravedlivé dovolit nájemcům tyto odložit úhradu za tyto náklady, a přitom zároveň požadovat od pronajímatelů jejich úhradu v řádné době splatnosti. Pokud pronajímatelé nedostanou zaplaceno od nájemců, nebudou schopni platit tyto služby dodavatelům energií a dalších služeb a dojde k řetězové reakci neplacení a druhotné platební neschopnosti v celé ekonomice (právě včetně dodavatelů energií, kteří jsou považováni za kritickou infrastrukturu ekonomiky).
 • odpustit zdravotní a sociální pojištění na určitou dobu pro OSVČ, odložit a odpustit část sociálního pojištění, které zaměstnavatelé platí za zaměstnance
 • posunout termín účetní závěrky i nutnost schválení valnou hromadou
 • prodloužit správní lhůty obecně
 • zastavit veškeré kontrolní akce – správní kontroly, které nesouvisí se zdravotními problémy a krizovým stavem
 • alokovat peníze na jedno místo (např. Českomoravská záruční a rozvojová banka), odkud se bude rozhodovat o přímých investicích do ekonomiky, např. formou bezúročných půjček podnikatelům (zároveň vytvořit mechanismy proti zneužívání)
 • zastavit odliv dividend nadnárodních firem z ČR – vyjednat dohodu s těmito korporacemi, aby peníze na dividendy neodešly mimo ČR, ale reinvestovaly se na českém území
 • zavést krizový management čerpání peněz z fondů EU – zjednodušit posuzování projektů a přehodnotit, které jsou potřebné pro překonání dopadů pandemie
 • přehodnotit výdaje státního rozpočtu – omezit např. slevy na jízdné
 • Návrh odstraňuje ty nejzásadnější právní problémy zákona o nájemném, například splatnost neuhrazeného nájemného, režim nájmů, které skončí/zaniknou v ochranné době, upřesňuje terminologii a odstraňuje ustanovení, které přináší nejednoznačný výklad a mohou být zdrojem budoucích sporů.
 • navrhujeme, aby hygienické stanice povinně informovaly starosty o výskytu koronaviru v jejich obcích.
 • umožnit poskytování ošetřovného i rodičům dětí z uzavřených mateřských škol
 • Vyzýváme proto vládu, aby zajistila ochranu zdravotnického personálu
 • Vyzýváme vládu, aby urychleně řešila kapacitu testování na virus – množí se případy, kdy se lidé s příznaky testu nedomohou

 

Sdílet článekShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email


Images are for demo purposes only and are properties of their respective owners. Old Paper by ThunderThemes.net

Tento web používá k personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

Služby společnosti DeadLineMedia mohou pro své správné fungování vyžadovat tzv. cookies – tedy malá množství dat, které www servery přes prohlížeč běžně posílají a ukládají do počítače uživatele, aby identifikovaly jeho osobní předvolby a nastavení a usnadnily tak přístup k webovým stránkám. Celosvětově cookies na drtivé většině webových stránek využívají rovněž provozovatelé reklamních systémů pro zobrazování co nejrelevantnější inzerce. Pokud se rozhodnete, že tato cookies ukládat nechcete, najdete více informací a další postup na: http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

Zavřít