Rozpočtová rada: Růst schodku rozpočtu byl neodpodstatněný

Národní rozpočtová rada konstatovala, že růst schodku státního rozpočtu na 500 miliard korun, který si prosadila vláda v rámci boje s covid, byl neopodstatněný a nadměrný. Argument vlády, že bylo třeba se z krize proinvestovat, smetla ze stolu. Nárůst kapitálových výdajů totiž činil jen 30 miliard.


Národní rozpočtová rada je nezávislý orgán, jejíhož předsedu na návrh vlády volí sněmovna. Další členy pak volí rovněž poslanci a senátoři.

Rozpočtová rada ve své pravidelné čtvrtletní zprávě nyní píše: “Potvrdilo se také, že třetí novela zákona o státním rozpočtu na rok 2020, jež navýšila schválený schodek ze 300 na 500 mld. Kč, byla předčasná, neopodstatněná a nadměrná.”

“V souvislosti s hospodářským propadem vláda v červnu navrhla zvýšení deficitu státního rozpočtu na půl bilionu korun s argumentem, že je nutné mít dostatek prostředků na boj s ekonomickými důsledky pandemie. Původně bylo toto navýšení deficitu rozděleno na 63 mld. Kč poklesu daňových příjmů a 137 mld. Kč zvýšení vládní rozpočtové rezervy. Takovýto objem nespecifikovaných rezerv NRR od začátku považovala za značné snižování transparentnosti veřejných financí a omezování parlamentní kontroly. Vláda nakonec prostřednictvím pozměňovacího návrhu výdaje alespoň částečně přidělila jednotlivým kapitolám, v rozpočtové rezervě však nadále zůstalo 36 mld. Kč.

Ačkoliv bylo uváděno, že důvodem navýšení deficitu je zejména potřeba proinvestovat se z krize, nárůst kapitálových výdajů činil pouze 30 mld. Kč. Reálné dopady na investiční aktivitu budou však pravděpodobně ještě nižší, neboť část prostředků je určena Státnímu fondu dopravní infrastruktury jako kompenzace za výpadek jeho vlastních příjmů z důvodu ekonomického poklesu. Tudíž se nejedná o zdroje na nové investice, ale pokrytí již plánovaných akcí. Navíc lze předpokládat, že se část předpokládaných investičních akcí nepodaří do konce roku ani zahájit z důvodu nedostatečné projektové přípravy, absence potřebných povolení, jakož i možného prodlužování zadávacích řízení z důvodu odvolávání neúspěšných uchazečů,”uvádí Národní rozpočtová rada.

O dopadech vládních restrikcí čtěte v časopise Neovlivní.cz. Předplácejte ZDE: