Daily Archives: 21.2.2016

Zprávy týdne na Neovlivní.cz

To podstatné, co se odehrálo během 7. týdne roku 2016. “Kdo nemá mravní zásady, obvykle se zahalí do praporu, a parchanti se vždycky dovolávají čistoty své rasy.” Citací z předposledního románu Pražský hřbitov se loučíme s jedním z největších myslitelů starého kontinentu. Italský sémiolog, estetik, filosof a spisovatel Umberto Eco zemřel v pátek ve věku 84 let. Starý kontinent mezitím řešil, jak ustoupit a zároveň příliš neustoupit Velké Británii. Ostrovy čeká v červnu (víme již přesné datum – 23. 6.) referendum o setrvání či vystoupení z EU a ministerský předseda Cameron nutně potřeboval “něco”, čím může argumentovat pro setrvání v…