Analýza: Téměř polovina partajních sponzorů pobírá veřejné peníze

Téměř polovina firemních dárců politických stran z podzimních parlamentních voleb dostala nějakou formu veřejné pomoci. Nejštědřejší firemní dárce mají Realisté a ANO 2011. U některých stran dávají dotační firmy politickým stranám vyšší dary. Vyplývá to z unikátní analýzy, v níž redakce srovnávala dotace a příspěvky do partajních pokladen

Výsledky analýzy financování volební kampaně do Poslanecké sněmovny na podzim roku 2017 nabízejí různé pohledy na strukturu firemních dárců politických stran. Zhruba 45 % všech dárců politických stran obdrželo za posledních dvacet let veřejnou podporu ve formě dotací nebo pobídek ze státního rozpočtu. Šlo jak o finanční dary, tak i o nefinanční plnění.

Vůbec nejvyšší poměr podporovaných dárců měla Strana práv občanů (77 %), následovaná KDU-ČSL (60 %) a ODS (51 %) a naopak nejméně často podporované dárce mají Zelení (20 %) a rovněž Piráti a SPD (obě strany 24 %).

Vysoký poměr podporovaných společností může mít několik vysvětlení. Za prvé ukazuje, jak silně jsou firmy podporující politické strany v české ekonomice dotovány. Dotace podnikatelům mají přitom obecně negativní efekty na tržní prostředí. Mohou mít dopad na neekonomičnost projektů a pokřivení podnikatelského prostředí. Jednoduše tak lépe fungují firmy, které by si samy na sebe těžko vydělaly. Dalším důvodem pro tak vysoký poměr dotačních dárců může být, že dotované subjekty mají výhody díky svým vazbám na politické strany.

Druhým sledovaným ukazatelem byl poměr výše finančních darů společností, které obdržely veřejnou podporu oproti společnostem, které dotované nebyly. Naším předpokladem bylo, že podpořené subjekty mají tendenci darovat stranám více než ty nepodpořené. Byly strany, kterým dotační dárci poslali na účet ve finančních darech výrazně více než ti nedotovaní. V případě Svobodných dotační dárci darovali více než čtyřnásobek toho, co podnikatelé bez dotací. Stejně tak u Realistů to byl 1,8násobek nebo u TOP 09 1,6násobek. U jiných stran je ovšem možné sledovat opačný trend, kdy podpoření dárci darovali výrazně menší částky než ti bez dotací. Konkrétně u Pirátů to nebyla ani pětina a u ODS pouhá polovina.

Zajímavým ukazatelem je rovněž celkový objemu darů. Největším příjemcem byla jak v případě finančních, tak nefinančních plnění ODS. V sumě od svých firemních dárců obdržela více než 13 mil. Kč. Dalšími významnými příjemci darů byla STAN s asi 8,5 mil. Kč a ANO 2011 s Realisty s téměř 7 mil. Kč. Naopak vůbec žádné finanční dary nevykazuje ve svých statistikách KSČM. Ta obdržela pouze 98 tis. Kč formou nefinančního plnění. Druhým nejmenším příjemcem finančních darů byla ČSSD, která na finančních darech obdržela pouhých 25 tis. Kč.

Průměrná výše daru ukazuje, jak moc štědré dárce mají jednotlivé politické strany. Suverénně nejvyšší dary z tohoto hlediska obdržela strana Realisté, která v průměru inkasovala 214 tis. Kč na daru na jednoho dárce. Štědré dárce měli rovněž ANO 2011 (125 tis. Kč) nebo STAN (97 tis. Kč). Na pomyslném chvostu žebříčku je v tomto případě ČSSD (8 tis. Kč), SPD (23 tis. Kč) a TOP 09 (27 tis. Kč).

Mezi největší firemní dárce v kampani patřily společnosti Polanský s.r.o. a Léčebné lázně Jáchymov a.s., které Realistům darovali 3, respektive 2,7 mil. Kč. Dalším velkým dárcem byla společnost Lučební závody Draslovka, a.s., která STAN darovala 1,5 mil. Kč.

Zajímavostí je také 50 tis. finanční dar ANO 2011 ze strany společnosti Úsovsko a.s. spoluvlastněné současným ministrem zemědělství v demisi Jiřím Milkem. Tato společnost dlouhodobě čerpá milionové dotace od státu. Milek před několika měsíci formálně naplnil požadavek zákona o střetu zájmů převedením části podílu ve firmě na svou rodinu. Požadavek naplnil o pouhou jednu setinu procenta. O jeho fintě jak se formálně vyhnout politickému a podnikatelskému střetu zájmů jsme psali podrobně zde.