Articles by Pavel Dobrovský

Autor je spolupracovníkem Neovlivní.cz, působí v časopisech ABC, Level a na YouTube kanále Retro Nation.