Doutná další konflikt vlády. Tentokrát s rozpočtovou radou

Vláda se kvůli své hospodářské politice dostala do konfliktu s další nezávislou institucí. Tentokrát jde o Národní rozpočtovou radu, která varovala před nadměrným zadlužováním státu a dluhovou pastí. Premiér Andrej Babiš její zprávu označi za sci-fi a doporučil jí, aby neděsila lidi.

Před pár týdny se kabinet Andreje Babiše ocitl ve sporu s Nejvyšším kontrolním úřadem, který zkritizoval jednu z jeho vlajkových lodí – centrální nákupy. NKÚ konstatoval, že systém nefunguje a nepřináší očekávané úspory. A nadto jej podle NKÚ téměř nikdo nevyužívá pro sběr požadavků z celé státní správy. Kompletní znění tiskové zprávy najdete tady. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Ministerstvo financí oznámilo, že tvrzení NKÚ jsou hrubě zkreslená.

Nyní nastala obdobná situace nad zprávou Národní rozpočtové rady, která vznikla letos na jaře a má nezávisle hodnotit rozpočtovou politiku, plnění rozpočtových pravidel nebo vydávat zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí.  Její závěry mají přispět k vytváření brzdy proti nadměrnému zadlužování státu.

Klíčové ukazatele z dokumentu Národní rozpočtové rady Zdroj: NRR

Ve své první zprávě rada píše, že bez zavedení potřebných změn, včetně penzijní reformy, celkové zadlužení vlády vzroste každých 10 let od roku 2040 na dvojnásobek. Do roku 2068 by se mohlo z dnes neškodných hodnot na třetině hrubého domácího produktu vyšplhat na 230 procent HDP.

“Ačkoli bude české hospodářství stejně jako dosud růst rychlejším tempem než ekonomiky vyspělejších zemí, což posílí daňové příjmy, nejsou české veřejné finance dlouhodobě udržitelné. Hlavním důvodem dlouhodobé neudržitelnosti českých veřejných financí je stárnutí obyvatelstva,” uvedla rada ve zprávě. Externí odkaz zde.

Premiéra Andreje Babiše tyto věty rozčílily, podle něj je totiž ekonomika v nejlepší kondici.

“Dělat prognózu vývoje veřejných financí na 50 let dopředu? Naprosté sci-fi. A k tomu neseriózní. Rozpočtová rada by měla veřejnosti prezentovat své závěry pouze jako odborný názor, ne jako daný fakt a děsit tím lidi. Česku se daří, jsme dokonce jedni z nejlepších v Evropě!,” prohlásil Babiš.

Rozpočtová rada, kterou vede respektovaná ekonomka Eva Zamrazilová, na to ve svém stanovisku reagovala následujícím upozorněním: “Je zřejmé, že projekce na 50 let dopředu je zatížena značnou mírou nejistot. Tudíž se přirozeně nabízí otázka, zda je vůbec účelné s tak dlouhým časovým horizontem pracovat. Zpráva o dlouhodobé. udržitelnosti veřejných financí však není prognózou či predikcí v tradičním slova smyslu” (strana 5 Zprávy).”

Obdobná varování ohledně ekonomiky zveřejnil před časem i výše zmiňovaný Nejvyšší kontrolní úřad. Ve svém pravidelném Stanovisku k návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2017 nezávislý auditor konstatoval, že mimo jiné nejsme připraveni na případný příchod krize.

Napsal také, že projídáme rozpočet, reálná výše státního dluhu meziročně narostla, stát investoval nejhůře za posledních 12 let a plánovaný schodek rozpočtu za minulý rok byl způsobený neschopností státu utrácet peníze na investice. Popsali jsme tady.