Tagged natland

Jaká je vazba Natlandu na projekt solárního parku

Společnost North Energy SE, která byla v době vypsané výzvy (do 31. 12. 2009) i podpisu smlouvy (5. 3. 2010) v programu Záruka, byla ovládána prostřednictvím 12 ks listinných akcií na majitele s nominální hodnotou 10 tis. EUR. Proto bylo v našem textu uvedeno, že šlo o projekt, „kde je těžké dohledat konečného vlastníka tím potvrdit status malého a středního podniku.” V rámci detailního zkoumání vlastnické struktury byla zjištěna vazba na společnosti Natland následovně. V rámci analýzy jsme posuzovali vlastnické struktury u společností, které mají být na základě zákonných požadavků evidovány ve veřejném rejstříku. U akciových společností (včetně ovládaných listinnými…