Další třaskavý audit: Babišovi lidé úřadují na ministerstvu práce

Auditoři ministerstva financí prověřují milionovou zakázku úřadu Michaely Marksové. Mají závažné indicie, že ji ministerští úředníci – zjednodušeně řečeno – přiklepli sami sobě.

Po politicky výbušném auditu IT systému ke sledování eurodotací ministerstva pro místní rozvoj, jehož závěry vyšetřuje protikorupční služba », se Babišovi cifršpioni zaměřili na další úřad. Na ministerstvu práce a sociálních věcí prověřují milionovou zakázku na vyhodnocení kladů a rizik nové typologie sociálních služeb, financovanou z EU.

Zajímají je personálie. Existuje podezření, že v realizačním týmu vítězné firmy působí i poradce ministryně Marksové. Jak zjistil deník Neovlivní.cz, pro vítěznou firmu, pobočku jedné z největších světových sítí auditorských a poradenských společností či jejího hlavního subdodavatele pracují lidé z hodnotící komise a lidé spjatí se samotným ministerstva práce. Společnost navíc vyhrála tendr s jednou z nejvyšších cen ze všech účastníků.

“Provádíme nezávislé ověření dané zakázky,” potvrdil bez dalších podrobností ředitel auditu ministerstva financí Evžen Mrázek.

Auditoři si už podle Neovlivní.cz vyžádali z ministerstva dokumentaci k projektu z července minulého roku. V dopise řediteli Nadačního fondu proti korupci Petru Soukenkovi, který na případ upozornil, Mrázek napsal, že “informace jsou závažné”.

“Je krajně neobvyklé, aby v hodnotící komisi seděl člověk z organizace, která figurovala v zakázce jako subdodavatel vítěze,” uvedl pro Neovlivní.cz sám Soukenka.

V hodnotící komisi i u subdodavatele

Každého jednání hodnotící komise, včetně otevírání obálek a posouzení kvalifikace, se podle oznámení fondu se účastnil náhradník člena komise Karel V.

Vítězná firma přitom ve své nabídce uvedla jako svého subdodavatele Asociaci poskytovatelů sociálních služeb České republiky, s níž Karel V. dlouhodobě spolupracuje a do roku 2014 byl i zástupcem člena jejího prezidia.

“S uchazečem spojuje člena hodnotící komise pracovní či jiný obdobný poměr. Je zřejmé, že mu mohla výběrem nabídky vítězného uchazeče vzniknout osobní výhoda a jeho případným vyřazením také újma,” napsal v podání protikorupční fond.

Dalším z členů realizačního týmu vybrané firmy byl David Š. “Jak je patrné ze seznamu hodnotící komise, byl David Š. jmenován členem hodnotící komise. I přesto, že se žádného z jednání neúčastnil, je zřejmé, že jeho vazba s ministerstvem je pevná,” uvedl fond.

K realizačnímu týmu vítězné společnosti patřili i další odborníci přímo napojení na zadavatele – tedy ministerstvo práce. Jeden je předsedou Akreditační komise ministerstva práce a poradcem ministryně Michaely Marksové, další pak byl do roku 2013 ředitelem odboru sociálních služeb a sociální práce ministerstva. Tedy odboru, který dlouholetý projekt “Podpora procesů v sociálních službách” po odborné stránce garantuje. Vyšetřovaná zakázka je přitom dílčí součástí právě tohoto projektu.

Ministerstvo mlčí

Zajímavá je rovněž cena, s níž vítězná firma zakázku v hodnotě zhruba dvou milionů korun vyhrála. Podle informací fondu totiž uspěla s jednou z nejvyšších nabídek. A to díky tomu, že své konkurenty předběhla v kategorii “kvalita nabídky”, jejíž posouzení měla na starosti právě hodnotící komise.

“Vybraný uchazeč byl v tomto kritériu hodnocen ze všech uchazečů nejlépe a získal celkově 40 bodů. Tedy téměř o čtvrtinu více, než získal uchazeč s druhou nejlépe hodnocenou nabídkou. Díky bodům získaným na základě hodnocení tohoto kritéria pak byla nabídka uchazeče vyhodnocena jako první v pořadí. A to i přesto, že uchazeč nabídl cenu o 170 000,- Kč bez DPH vyšší než uchazeč s nejnižší cenou, a jeho cena byla až šestá nejnižší,” napsal protikorupční fond.

Ministerstvo práce několik dní slibovalo deníku Neovlivní.cz vyjádření, ale do nedělního večera přes veškeré urgence nedorazilo. Ministryně Marksová v pátek napsala, že “si zatím nestihla prostudovat podrobnosti zakázky”. “Až přes víkend,” slíbila ministryně.

Nevyjádřila se ani vítězná firma.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb považuje svou účast na zakázce za standardní a v souladu se zákonem. “Karel V. byl v lednu 2014 odvolán z funkce ředitele a tím přestal být i zvoleným zástupcem Plzeňského kraje,” nevidí konflikt asociace.


 

Pozn. red.: Nadační fond proti korupci je jedním z partnerů deníku Neovlivní.cz.