Jen 17 kilometrů. Tolik se loni postavilo dálnic

Premiér Andrej Babiš uspěl v předminulých volbách s heslem na billboardech “Dálnice, dálnice, dálnice!” V roce 2014, rok po svém raketovém výstupu do nejvyšší politiky, při svém projevu ve sněmovně pronesl “Dvacet čtyři let po revoluci tady nemáme ani tu podělanou D1, kterou otevíral Lubomír Štrougal.” Jak si ale stojí jeho ministři v dopravě ve skutečnosti? Na to se podíval Nejvyšší kontrolní úřad, coby státní auditor.

Na tiskové konferenci při opětovném uvedení ministra dopravy Dana Ťoka zaznělo také, že v Česku se aktuálně staví 194 kilometrů dálnic a obchvatů. Připraveno k zahájení je 150 kilometrů.

“Řidičům jsme již otevřeli 203 kilometrů dálnic a obchvatů.” Takové je poslední číslo, kterým se premiér chlubil při znovuuvedení Dana Ťoka do pozice ministra dopravy.

Můžeme ale premiérovým číslům a závěrům věřit? Jaká je skutečná bilance čísel vládnutí za minulý rok?

Odpověď hledal Nejvyšší kontrolní úřad, nezávislý auditor státu, když vydal své pravidelné Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2017. Ve zprávě je také zohledněný výsledek kontrolní akce NKÚ 17/05.

Podle kontrolního úřadu celosvětově vzrůstá procento automobilizace společnosti a zvyšuje se tlak na rychlost, bezpečnost a komfort přepravy. Ani České republice se trend rostoucího počtu motorových vozidel nevyhýbá. Mezi roky 2000 a 2017 jejich celkový počet vzrostl o více než 64. Nejvyšší absolutní nárůst lze pozorovat u osobních automobilů, jejichž počet se mezi roky 2000 a 2017 zvýšil o 2,1 milionu, tedy o 61 %. Počet nákladních vozidel ve stejném období vzrostl dokonce o 150,1 %.

Přestože motorových vozidel v České republice přibývá rychlým tempem (u osobních automobilů o cca 200 tisíc ročně), síť silnic a dálnic se mezi roky 2000 a 2017 v České republice téměř nezměnila. Délka silnic a dálnic v roce 2017 činila 55 756 km a oproti roku 2000 přibylo pouze 348 kilometrů. Tím dochází k čím dál většímu zatěžování již existujících komunikací a neustálému zvyšování hustoty provozu.

V roce 2015 bylo v České republice uvedeno nově do provozu pouze 5 kilometrů dálnic, v roce 2016 16 kilometrů a v roce 2017 pak 17 kilometrů dálnic. Dálniční síť tedy ke konci roku 2017 dosahovala délky 1 239,8 km. Z kontrolního závěru z KA č. 17/0526 vyplynulo, že pokud by měla ČR dosáhnout plánovaného cíle 2 073 km dálnic do roku 2050, musely by být dálnice stavěny tempem 25 km za rok.

Délky úseků dálnic zprovozňovaných v minulých letech byly značně nerovnoměrné. V letech 1998–2005 a 2011–2017 bylo ročně zprovozněno průměrně cca 16 km dálnic. Naproti tomu v letech 2006–2010 to bylo v průměru 56 km dálnic ročně. Podle stavu v době kontroly je reálné v letech 2018–2020 zprovoznit 52 km dálnic, což je v průměru 17 km ročně. Tempo výstavby tak není pro záměr dobudovat síť dálnic v délce 2 073 km do roku 2050 postačující.

Podle auditního úřadu je však reálné tempo výstavby dálnic pro roky 2018–2020 je za současných podmínek 17 km ročně. Hlavní příčinu pomalého tempa výstavby NKÚ spatřuje v problémech se získáváním územních rozhodnutí a stavebních povolení.

Celková příprava stavby dálnice (od získání souhlasného stanoviska k vlivům stavby na životní prostředí do vydání pravomocného stavebního povolení) trvá v České republice průměrně 13 let.

České republice se zatím příliš nedaří využívat potenciál hospodářského růstu a navázat v oblasti výstavby dopravní infrastruktury alespoň na období před ekonomickou krizí, kdy bylo mezi roky 2006–2010 zprovozňováno v průměru 56 km dálnic ročně.

V kontextu závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu k výsledkům Státního závěrečného účtu působí informace premiéra Babiše a jeho ministra dopravy Ťoka o masivní výstavbě dálnic spíše jako sci-fi román, než realita podložená skutečnými výsledky.

Opravám, výstavbám a uzavírkám silnic a dálnic se věnujeme také v unikátním rozhovoru v zářijovém tištěném magazínu Neovlivní.cz. Dozvíte se v něm, proč se jedna ulice rozkope i třikrát za rok. Proč je opravená silnice už za půl roku samá díra a kdo za to může. Cesta k předplatnému magazínu vede tudy:


Štítky: , , ,