Proč spadla lávka v Troji

Jestli bychom měli najít jediný příklad, který za poslední dobu ilustruje (ne)fungování politiků v hlavním městě, bude jím prosincový pád lávky v Troji. Zřícení frekventovaného můstku, který vedl z městské části Troja přes Vltavu směrem k parku Stromovka a při kterém jen zázrakem nezemřeli čtyři lidé, se podle zjištění Neovlivní.cz dalo předejít. Jen by někdo musel skutečně číst a zkoumat posudky, které si město o stavu lávky pravidelně nechávalo vypracovávat. A hlavně: zadat posudky tak, aby k něčemu skutečně byly. Odemykáme text z tištěného magazínu Neovlivní.cz.

Čtyři měsíce po zřícení mostu redakce Neovlivní.cz získala revizní posudky, které si město prostřednictvím své společnosti Technická správa komunikací nechávalo pravidelně zpracovávat a které měly odhalit případný špatný stav lávky. A také smlouvy mezi TSK a firmou Pontex, kterou si město na posudky najalo. Dokumentaci pak redakce nechala prozkoumat soudní znalkyní v oboru stavebnictví Miloslavou Pošvářovou.

Trojská lávka. „Lávku je možné nadále využívat ve stávajícím režimu,“ stálo v posudku odevzdaném poté, co se zhroutila. Foto: Shutterstock

Její závěry byly jednoznačné: pádu lávky město mohlo zabránit, metodika při posuzování stavu lávky byla stanovena chybně a TSK zanedbala své povinnosti.

„Pokud mohu posoudit ze zaslaných smluv, TSK objednalo metodu monitoringu, která neplnila povinnost bezpečného sledování chování lávky. Dokumentace neobsahuje žádná ustanovení, která by dodavatele zavazovala upozornit na neúčelnost metody, ani ustanovení, které by zabezpečovalo varování v případě blížící se havárie,“ uvedla Pošvářová.

K posouzení stavu lávky bylo využité geodetické měření. Touto metodou ale podle Pošvářové nebyla šance odhalit poškození zkorodovaných lan, která praskla a kvůli nimž mostek spadl.

Najatí experti se přitom o korozi lan výslovně zmiňují. A to ve všech posudcích, které má redakce k dispozici. „Ve čtyřech ze šesti sledovaných oblastí bylo zjištěno riziko probíhající koroze v oblasti nosných i předpínacích lan,“ stojí například v posudku z června 2016.

Jenže žádná další specializovaná měření, která by dokázala odhalit rozsah poškození, neproběhla. Nikdo si je totiž neobjednal. TSK se spokojila s finálním závěrem firmy Pontex, který v posledních letech zněl zcela shodně: „Lávku je možné nadále využívat ve stávajícím režimu.“

Miloslava Pošvářová v éře na ŘSD. Foto: Pavel Bursík, Wikimedia

Odpovědnost za havárii podle Pošvářové proto nese právě Technická správa komunikací. „Kdyby objednávka zněla na: ‚Navrhněte a zajistěte bezpečnou metodu sledování, okamžitě informujte o výsledcích, provádějte soustavné sledování chování‘, bylo by to jiné. Z toho vyplývá, že správa majetku nefunguje ani odborně, ani systémově,“ uvedla po prostudování smluvní dokumentace mezi TSK a firmou.

Původní smlouva o měření technického stavu byla uzavřena už za minulé vládní garnitury, je datovaná k říjnu 2013. Po nástupu hnutí ANO do čela města zůstal kontrakt zachovaný a bez obsahových změn se jen prodlužoval.

Technická správa komunikací odmítá k pádu lávky a odpovědnosti svých manažerů cokoli říkat. „Případ vyšetřuje policie a TSK se do té doby, než bude vyšetřování ukončeno, nebude vyjadřovat. Vůbec k ničemu,“ odmítla veškeré dotazy mluvčí správy Barbora Lišková.

Vedení města ovšem tak jednoznačně vinu TSK nevidí. Až nyní totiž redakce Neovlivní.cz zjistila, že trestní oznámení, které město kvůli pádu podalo, mimo jiné směřuje i na revizní posudky. Pražští politici totiž mají o jejich hodnověrnosti pochyby.

Psali jsme o dění v Praze
» Trychtýř v tunelu Blanka: Symbol, jak pražští politici neřeší problémy obyvatel
» S Krnáčovou uděláme v Praze tak deset procent, bojí se v ANO
» Analýza. Jak Praha přiděluje dotace a proplácí faktury anonymním firmám
» Praha zažívá návrat architekta byznysových dohod
» Setkání v restauraci: S kým večeří primátorka Krnáčová?

„Společnost TSK jako společnost stoprocentně vlastněná městem jako správce lávky zajišťuje její údržbu, opravy a prohlídky lávky. Nicméně je na orgánech policie posoudit, kdo mohl z nedbalosti v tomto konkrétním případě zavinit zřícení lávky, a to za situace, kdy existují pravidelné revizní posudky na technický stav lávky,“ stojí v trestním oznámení, které má redakce k dispozici.

K pochybnostem vede politiky mimo jiné fakt, že všechny zprávy mají doslovně identické závěry o provozuschopnosti lávky. A pak také to, že poslední posudek – odevzdaný až po pádu lávky – rovněž říká, že most je OK. Přitom o několik stránek dřív je jasně uvedeno, že jedno z měření nemohlo být provedeno, protože lávka spadla. „Měření sil v předpínacích kabelech nemohlo být v rámci 7. etapy provedeno,“ stojí na straně 77 poslední revizní zprávy.

Primátorka Adriana Krnáčová na přímý dotaz potvrdila, že má o revizních posudcích pochybnosti. „Je to tak. Byla jsem strašně překvapená, že ta lávka spadla, když probíhal její monitoring odbornou společností Pontex. Ta v posledním posudku z listopadu 2017 řekla, že nedoporučuje lávku zavřít a je provozuschopná,“ uvedla Krnáčová. „Ale já nevím, kdo přesně za co může. To chci slyšet od policie.“

Ředitel společnosti Pontex Václav Hvízdal trvá na tom, že firma nic nezanedbala ani neošidila. V rozhovoru pro Neovlivní.cz nicméně přiznal, že zvolená metoda měření nemusela být tou nejlepší.

„Za těmi výsledky si stojíme. Ale samozřejmě se můžeme bavit o tom, jestli ty metody byly vhodné, nebo nebyly vhodné. My jsme věděli, že ta lávka je špatná, ale nevěděli jsme, že je tak špatná. V tom rámci, který jsme měli k dispozici, jak tedy časový, tak finanční, tak se to dost dobře zjistit nedá,“ prohlásil.

Technická správa komunikací už roky spadá do sféry vlivu sociální demokracie, nyní je jejím reprezentantem radní Petr Dolínek. Dolínek však stejně jako Krnáčová neměl o smluvních vztazích mezi TSK a najatými experty žádné informace. Právě smlouvy jsou přitom klíčové pro posouzení toho, kdo za co přesně zodpovídal.  „To je příliš velký detail, nemám k tomu informaci,“ uvedla primátorka.

Nevěděl to ani Dolínek, proto se nechtěl k pádu lávky vyjadřovat. „Netuším to, posudky vám ale seženu. Zeptám se na to,“ uvedl a následně skutečně posudky poslal.

Kdo konkrétně bude za pád lávky obviněný, o tom rozhodne policie. Kdy přesně to bude, není jasné. Vyšetřovatelé si nechali zpracovat vlastní znalecké posudky. „Do té doby, než je obdržíme a vyhodnotíme, nebudeme poskytovat žádné informace o průběhu vyšetřování,“ uvedl mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.

Článek původně vyšel v tištěném magazínu Neovlivní.cz,který si můžete objednat až domů docela jednoduše, podívejte se na tento odkaz ». Předplatné můžete věnovat také jako dárek.