Společný podnik na metro D. časovaná bomba pro Prahu

Vedení hlavního města má každým dnem rozhodnout o miliardovém projektu při výstavbě nové trasy pražského metra. Ukazuje se ale, že projekt obsahuje tolik rizik, že jeho schválení může v budoucnu město připravit o značné peníze. Protestují nejen opoziční piráti, ale i protikorupční organizace a právníci. Ti mluví dokonce o novodobém tunelu po způsobu proslulé Opencard.

Souběžně s výstavbou trasy D plánují pražští politici vytvoření společného podniku se investiční skupinou Penta, který má zajistit urbanistický rozvoj lokalit v okolí stanic metra. Samotná výstavba metra D z Pankráce do Písnice má vyjít zhruba na 40 miliard korun. “Jde o největší investiční projekt, který aktuálně jakékoli město v zemi připravuje ze svých peněz bez pomoci státu,” popsal projekt náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

Společný podnik s Pentou pak politici ANO a ČSSD protlačili koalicí navzdory nesouhlasu třetího uskupení v radě: Trojkoalice. Zdůvodňují to tím, že bez soukromého investora město nikdy nedokáže vykoupit pozemky, které bude v okolí stanic potřebovat. “Pokud město k takové variantě nepřikročí, mohla by Praha na dalších 15 let na nové metro zapomenout,” argumentovala primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Kauzy z Prahy
» Trychtýř v tunelu Blanka: Symbol, jak pražští politici neřeší problémy obyvatel
» Pražská plynárenská: Milionové odměny pro členy ANO
» Krnáčová končí. Jaký je účet za nemehla
» Praha zažívá návrat architekta byznysových dohod
» Setkání v restauraci: S kým večeří primátorka Krnáčová?

Jenže pochybnosti vzbuzují parametry nastavené spolupráce. Soukromý investor má ve společném podniku vlastnit 51 procent a město 49 procent akcí. Ty by město drželo prostřednictvím své společnosti Dopravní podnik. A tím soukromým investorem je podle rozhodnutí radních právě skupina Penta. Jenže vzájemné vztahy nejsou ve smlouvách dostatečně upravené.

“Největší potíž podle mého názoru spočívá v tom, že nikde není garantováno, že ten společný podnik bude tím, kdo obdrží zisky z dokončeného projektu. Tedy, že město, respektive Dopravní podnik, který bude mít 49 procent, z toho bude mít nějaký zisk,” uvádí právnička Hana Marvanová, která sama na podzim kandiduje do zastupitelstva a zpracovala právní rozbor celého případu.

Poté, co prošla všechny dokumenty, říká, že to může být stejný problém jako kauza Opencard, která Prahu stále přes 1,5 miliardy korun. “V důvodové zprávě například vůbec není zdůvodněno, proč by město mělo mít ve společném podniku těch 49% a soukromý investor 51%. Nejsou tam vůbec řešena rizika vyplývající z toho, že společný podnik nebude ovládat hlavní město.  Ta smlouva je zkrátka výhodná pro Pentu a nevýhodná pro město. Právě proto, že v ní nejsou dostatečně ošetřena rizika pro město. Fungování společného podniku nebude transparentní, nebude se na něj vztahovat zákon o svobodném přístupu k informacím a bez souhlasu Penty nebude moci město informovat o provedených transakcích. Už jen toto je živnou půdou pro korupci,” dodává Marvanová.

Obdobné výtky formulovali už opoziční Piráti, kteří stejně jako Marvanová upozorňují, že město připravuje podnik pokoutně.”Nedoporučovali jsme se překotně snažit uzavřít smlouvu na konci volebního období současné rady. Předkládaný materiál vykazoval známky spěchu a neúplnosti v podobě chybějících příloh (např. návrhu stanov společného podniku), nejasností ohledně dělení zisku z developerské činnosti, chybějící návaznosti na právě projednávaný metropolitní plán a další nejasnosti,” stojí ve stanovisku Pirátů.

A do třetice poukazuje na nepřipravenost projektu protikorupční organizace Transparency International. “Máme z to, že stávající podoba tohoto společného podniku plánovaného na dlouhodobé fungování sníží především transparentnost procesů Dopravního podniku směrem k veřejnosti, a to zejména  v oblasti poskytování informací nebo zadávání veřejných zakázek, což není u tak významné dopravní stavby a jejího vlivu na blízké okolí žádoucí. Bez jasného nastavení rozhodovacích procesů, veřejné kontroly a jasného mechanismu dělení zisku není možné říci, že nakonec bude pro město finančně výnosný,” sepsal k výhradám šéf Transparency David Ondračka.

Dopravní podnik argumentuje stejně jako primátorka Krnáčová tím, že bez společného podniku to kvůli problémům s výkupy pozemků nepůjde. A kontrolu v podniku si i přes většinový podíl soukromého investora podle slov ředitele Dopravního podniku Martina Gillara firma ohlídá: “Společný podnik bude plně pod kontrolou Dopravního podniku. Audit společného podniku bude vykonávat stejná společnost, která audituje i Dopravní podnik a všechny jeho dceřiné společnosti budou zakládány jenom se souhlasem Dopravního podniku. Pokud by se společný podnik nechoval hospodárně, bude mít Dopravní podnik všechny nástroje, aby zasáhl. Tím hlavním nástrojem je skutečnost, že představenstvo a dozorčí rada budou muset každý rok schvalovat rozpočet společného podniku.”

Kompletní znění odpovědí Dopravního podniku na klíčové otázky k případu najdete tady.

Detailní právní rozbor projektu s Hanou Marvanovou již brzy na Neovlivní.cz.