Poprvé odtajněno, proč má Kapsch nad státem navrch

Jak to, že stát nebyl schopen připravit veřejnou soutěž na nového výběrčího mýta? Otázka, na niž aktuálně hledá odpověď antimonopolní úřad, má překvapivou odpověď. Stát si podle zjištění Neovlivní.cz chce uzavření kontraktu napřímo s firmou Kapsch obhájit starými smlouvami. Tedy – konkrétní pasáží, která úředníkům svázala ruce.

Ministerstvo dopravy dokončuje obranu, s níž předstoupí před úředníky antimonopolního úřadu. Ti prověřují, zda resort Dana Ťoka neporušil zákon, když – s odkazem na časovou tíseň – zadal bez výběrového řízení tříletý kontrakt na provozování mýtného systému v hodnotě více než pěti miliard korun rakouské firmě Kapsch.

Kapsch systém mýtných bran pro Česko stavěl a deset let v konsorciu s dalšími firmami provozoval.

A právě do začátků smluvních vztahů s Kapschem se obrací obhajoba, kterou si stát pro strážce volného trhu připravil. Nechce argumentovat časovou tísní, ale deset let starými smlouvami o vybírání poplatků na českých dálnicích.

V nich se píše, že za 24 miliard korun bude zpoplatněno dnešních 1400 kilometrů dálnic a silnic první třídy. A tento systém bude patřit státu. Jenže v další smlouvě se stát připravil o autorská práva k systému.

V dokumentu stojí, že Kapsch bude po celou dobu trvání smlouvy držet technologii v ruce, aby mohl systém aktualizovat a vylepšovat, což je běžné. A rovněž se to dělo. Jenže podle smlouvy autorská práva k těmto úpravám přejdou na stát až v den vypršení platnosti smlouvy – konkrétně letos posledního prosince. Stát, respektive ministerstvo dopravy, tak neměl, co by případným zájemcům o provoz mýta po skončení letošního roku ukázal.

“Neměli jsme možnost zpřístupnit aktuální dokumentaci případným uchazečům ve výběrovém řízení,“ potvrdil pro Neovlivní.cz Jakub Kopřiva, náměstek ministra dopravy, který prodloužení smlouvy s Kapschem dojednal a nakonec i za ministra Ťoka podepsal.

Kopřiva slibuje, že právě tento problém nově uzavřená smlouva řeší. “V uzavřené smlouvě je definováno, že v průběhu jejího trvání je provozovatel povinen dodat veškerou dokumentaci do deseti dní od vyzvání. Stejně tak je tam přesně popsáno, jak musí být nápomocný při případném předání systému novému provozovateli, který vzejde z už dnes připravovaného tendru na výběr mýta po roce 2020,” říká náměstek.

Antimonopolní úřad zahájil s ministerstvem správní řízení minulý pátek. Prověřovat bude, zda byly skutečně naplněny předpoklady pro obejití klasického výběrového řízení. Když postup ministerstva neschválí, může mu udělit pokutu.

Zrušení smlouvy zatím na stole není. Nikdo totiž k takovému kroku nepodal antimonopolnímu úřadu podnět. Jde o drahý špás. Tříletý kontrakt pro Kapsch je vyčíslen na 5,3 miliardy korun. A kauce, která by se s podnětem na jeho zrušení pojila, se pohybuje okolo deseti milionů korun.