Nejvlivnější v české justici: Co pro ně znamená mít moc

Mít v tuzemské justici vliv? Znamená to především um přesvědčit ostatní o svém náhledu na věc. A pak – dostatečné páky na to věci měnit, svůj pohled prosadit.

Zhruba těmito slovy shodně popisují osobnosti tuzemské justice, co pro ně vlastně znamená být vlivný. Jde o devět mužů a jednu ženu, kteří v indexu, jenž sestavil deník Neovlivni.cz, skončili v první desítce. (Jak jsme index sestavovali si můžete přečíst zde.)

TOP 10 v justici: Co řekli o vlivu?

1. Josef Baxa » “Mít vliv znamená působit na určité jevy v určitých situacích, aby se něco stalo nebo aby se něco nestalo. Můžete někdy něco prosadit, nebo něčemu zabránit. To je vliv.” Zdroj: nssoud.cz
2. Pavel Rychetský » Pavel Rychetský zatím na otázku o vlivu neodpověděl. Repro: ČT
3. Lenka Bradáčová » “Vliv vnímám jako možnost změny.” Zdroj: ČT
4. Pavel Šámal » “Mít vliv podle mého pojetí je hlavně jeho spojení s odpovědností za jeho používání, které by mělo být velmi uvážlivé se zaměřením na podstatné problémy Nejvyššího soudu a justice jako celku. Vliv je třeba navíc používat omezeně s důrazem na odpovědnost vůči justici a společnosti jako celku a při vědomí, že předseda Nejvyššího soudu je stále soudcem, který musí dbát na nezávislost a nestrannost nejenom svou, ale i všech ostatních soudců a soudnictví jako celku.” Zdroj: nsoud.cz
5. Robert Pelikán » Robert Pelikán dosud na otázky ohledně svého vlivu v justici neodpověděl. Zdroj: anobudelip.cz
6. Pavel Němec » Pavel Němec na otázky ohledně svého vlivu v justici neodpověděl. V neformálním rozhovoru pro Neovlivní.cz nicméně před časem svou roli bagatelizoval slovy: “Jsem jen středostavovský advokát.” Pavel NÌMEC - poslanec
7. Karel Muzikář mladší » “Vliv je obecně schopnost přesvědčit ostatní o svém náhledu na věc. Pokud lidé naslouchají odborným právním radám mým a kanceláře, kterou dlouhá léta řídím, protože se domnívají, že tyto rady jsou pro ně přínosné v jejich podnikání nebo jiných právních záležitostech, pak je to nepochybně určitá forma vlivu.  Pokud jim tyto právní rady zajistí úspěch ve věci, pak je to vliv, na který jsem přirozeně hrdý.  Nemyslím si ale, že bych měl vliv v jiných podobách mimo rámec své profese.” Zdroj: Weil.com
8. Jaroslav Bureš » “Jediný reálný vliv v justici, který znám, je odborný. Nechám-li stranou vliv těch, kteří dokáží přesvědčit prezidenta republiky o osobě nejvhodnějšího kandidáta na post předsedy Nejvyššího soudu, pak vliv mají ti, kteří dokáží pro své názory, svou odbornou autoritou získat soudce. To je běh na dlouhou trať a přesvědčí jen ten, kdo si dlouhodobě udržuje vysokou odbornou autoritu a neusne na vavřínech.” Repro: ČT
9. Pavel Zeman » “Snažím se svou práci vykonávat vždy v souladu se zákonem, v rámci svěřeným kompetencí a pravomocí, v tomto směru mohu z titulu své funkce ovlivňovat dění. Ale nad rámec tohoto si vlivný rozhodně nepřijdu.” zeman
10. Tomáš Gřivna » “Vliv si představuji jako schopnost prosadit a věrohodně obhájit svůj odborný názor, ať už mezi akademiky, právníky či třeba před soudem. Nejde mi o mocenský vliv. Snažím se vždy striktně oddělovat své aktivity: tedy obhájce, legislativce či akademika.” doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. advokát